Jis padarė pareiškimą skubaus euro zonos ministrų ir finansinių institucijų susitikimo Briuselyje metu.Antradienį buvo pradėtos skubios derybos, atsinaujinus suirutei finansų rinkoje.

Labiausiai rinkoje baiminamasi, kad silpnesnės euro zonos valstybių vyriausybės – ypatingai Airijos Respublikos – nesugebės išmokėti savo didelių skolų.

O.Rehnas sakė, kad „Airijos valdžios institucijos yra pasirengusios dirbti“ su ES, Europos centriniu banku ir Tarptautiniu valiutos fondu, kad baigtųsi neramumai rinkoje.

Po euro grupės susitikimo pateiktame pareiškime, buvo giriamos Airijos pastangos, kovojant su problemomis: „Euro grupė palankiai vertina dideles Airijos pastangas, sprendžiant jai iškilusius sunkumus biudžeto, konkurencingumo ir finansinio sektoriaus srityse“.

Airijos vyriausybė pakartotinai paneigė, kad ji ieško paramos iš šalies.