Rugsėjo mėn. 6 procentai gyventojų teigė, kad namų ūkio finansinė padėtis per praėjusius metus pagerėjo, 56 – kad pablogėjo, 38 procentai gyventojų manė, kad jų namų ūkio finansinė padėtis per metus nepasikeitė (rugpjūčio mėn. – atitinkamai 4, 61 ir 35 proc.). Vertindami tikėtinus savo šeimos finansinės padėties pokyčius per artimiausius 12 mėn., 13 procentų gyventojų nurodė, kad tikisi pagerėjimo, 32 procentai – manė, kad finansinė padėtis pablogės (rugpjūčio mėn. – atitinkamai 13 ir 31 proc.). 51 procentas gyventojų manė, kad jų namų ūkio finansinė padėtis per artimiausius metus nesikeis.

Vertindami šalies ekonominę padėtį, 67 procentų gyventojų teigė, kad ekonominė padėtis per praėjusius metus pablogėjo, 6 procentai – kad pagerėjo, 26 procentų atsakė, kad padėtis nepasikeitė (rugpjūčio mėn. – atitinkamai 70, 6 ir 22 proc.).

Rugsėjo mėn. 21 procentas gyventojų tikėjosi, kad šalies ekonominė padėtis per artimiausius 12 mėn. truputį pagerės, 37 procentai prognozavo pablogėjimą, 39 procentai teigė, kad padėtis išliks tokia pat (rugpjūčio mėn. – atitinkamai 19, 35 ir 42 proc.).

Rugsėjo mėn. 13 procentų gyventojų tikėjosi bedarbių skaičiaus mažėjimo per artimiausius 12 mėn., 59 procentai – prognozavo tolesnį bedarbių skaičiaus augimą, iš jų 17 procentų – reikšmingą bedarbių skaičiaus padidėjimą (rugpjūčio mėn. – atitinkamai 12, 62 ir 18 proc.).

Per metus, palyginti su 2009 m. rugsėjo mėn., vartotojų pasitikėjimo rodiklis padidėjo 14 procentinių punktų. Ypač pasikeitė gyventojų nuomonė apie tikėtiną bedarbių skaičiaus augimą. Per metus gyventojų, prognozuojančių bedarbių skaičiaus didėjimą, dalis sumažėjo nuo 86 iki 59 procentų, tačiau padaugėjo gyventojų, manančių, kad bedarbių skaičius išliks nepakitęs. Prognozuojančiųjų bedarbių skaičiaus mažėjimą padaugėjo nuo 3 iki 13 procentų.

Gyventojų, prognozuojančių šalies ekonominės padėties blogėjimą, per metus sumažėjo nuo 52 iki 36 procentų, prognozuojančių namų ūkio finansinės padėties blogėjimą – nuo 44 iki 32 proc. Gyventojų nuomonė apie namų ūkio galimybę bent kiek sutaupyti artimiausiais 12 mėn. per metus pasikeitė nežymiai.