LCKU praneša, kad per pirmus septynis šių metų mėnesius Lietuvoje veikiančių kredito unijų indėlių portfelis išaugo 31 proc. ir sudarė 817,7 mln. litų. Praėjusiais metais atitinkamu laikotarpiu jis siekė 623,9 mln. litų. Kredito unijų paskolų portfelis taip pat augo. Per pirmus septynis šių metų mėnesius jis išaugo 11,2 proc. ir sudarė 618,4 mln. litų. Atitinkamu laikotarpiu pernai kredito unijų paskolų portfelis siekė 556,1 mln. litų.

„Lietuvoje veikiančių kredito unijų aktyvai perkopė milijardą litų. Kredito unijų narių aktyvumui įtakos turėjo siūlomos palankios kreditavimo sąlygos ir saugumo garantijos, kurioms pastaruoju metu žmonės suteikia vis didesnę svarbą. Šie rezultatai įrodo, kad dabartiniu ekonominiu laikmečiu savo nariams siūlome finansiškai naudingus sprendimus ir esame užsitarnavę jų pasitikėjimą“, – sakė Lietuvos centrinės kredito unijos valdybos pirmininkas Sigitas Bubnys.

LCKU aktyvų portfelis per pirmus septynis šių metų mėnesius, lyginant su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu, pakilo 34 proc. ir sudarė 214,5 mln. litų. LCKU per septynis šių metų mėnesius surinko 185,9 mln. litų indėlių. Šis portfelis, lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, išaugo 80,4 proc. (118,9 mln. litų).

Lietuvoje šiuo metu veikia 67 kredito unijos, 61 iš jų vienija Lietuvos centrinė kredito unija. Lietuvos kredito unijoms priklauso daugiau nei 107 tūkst. narių. Kredito unija – kooperaciniais pagrindais fizinių asmenų savanoriškai įsteigta ir nustatyta tvarka įregistruota įstaiga. Kredito unija telkia savo narių pinigines lėšas narių ūkiniams ir socialiniams poreikiams tenkinti, teikiant savitarpio paskolas. Minimalus kredito unijos narių skaičius – 50. Kredito unijos kapitalas susideda iš pajinio – kredito unijos narių įnašų, rezervinio ir papildomų kapitalų.