"Parmalat" artimi ir su tyrimu dėl 10 mlrd. eurų trūkumo susipažinę asmenys teigė, jog "Deloitte" visiškai pasikliovė "Grant Thornton", kuri atliko beveik pusės "Parmalat" turto auditą, duomenimis.

"Bank of America" gruodį nurodė, kad minėta sąskaita neegzistuoja.

Europos Sąjungos (ES) vidaus rinkos komisaras Fritsas Bolkesteinas (Fricas Bolkešteinas) trečiadienį sakė svarstantis galimybę pateikti pasiūlymus, kurie neleistų auditoriams išvengti bendros atsakomybės už įmonių auditą.

Panašias nuostatas jau taiko kai kurios valstybės narės, tačiau nėra visai ES bendrų taisyklių. Praėjusių metų gegužę Europos Komisija pateikė pasiūlymus, kurie turėtų pagerinti audito kokybę, tačiau dabar F. Bolkešteinas teigė norįs ryžtingesnių pokyčių.

Komisaras siūlo, kad rinkos reguliavimo tarnybos atidžiau stebėtų audito bendrovių veiklą. Valstybės narės gali būti paragintos įsteigti atskiras nacionalines institucijas, panašias į JAV akcinių bendrovių apskaitos priežiūros valdybą (PCAOB). Pasiūlymai, kuriems vėliau turės pritarti Europos Parlamentas ir ES šalių vyriausybės, turėtų būti oficialiai patvirtinti vasario mėnesį.

Trečiadienį vakare paaiškėjo, jog "Parmalat" atsisakys "Grant Thornton" paslaugų. Pasak "Parmalat" artimų asmenų, bus imtasi priemonių, kad "Grant Thornton" nebeaudituotų pieno bendrovės antrinių įmonių. Tačiau šaltiniai atsisakė ką nors komentuoti dėl "Deloitte".

Parmoje teisėsaugininkai baigė tris dienas trukusią "Parmalat" vyriausiojo finansininko Fausto Tonna (Fausto Tonos) apklausą. Labiausiai domėtasi tuo, kaip bankininkas naudojosi ofšorinėmis bankų sąskaitomis ir patarimais, gautais iš bankų "Citigroup", "Bank of America", "J.P. Morgan Chase" ir "Morgan Stanley".

Parmos teisėsaugininkai taip pat susitiko su "Deutsche Bank" pareigūnais, norėdami išsiaiškinti, kodėl praėjusį rudenį Vokietijos bankas įsigijo "Parmalat" obligacijų už 350 mln. eurų, nors tuo metu jau nerimauta dėl bendrovės skolų. Tuo tarpu Vokietijos bankų rinką prižiūrinti BaFin nurodė atliekanti "įprastinį" patikrinimą dėl su "Parmalat" susijusios "Deutsche Bank" veiklos.

Milane teisėsaugininkai susitiko su "Citigroup" teisininkais. Šis JAV bankas garantavo už daugelį "Parmalat" obligacijų emisijų ir įsteigė ofšorinę bendrovę, kuri turėjo finansuoti žlugusią Italijos įmonę.

Be to, "Citigroup" vadovai susitiko su "Parmalat" administratoriumi Enrico Bondi (Enriku Bondžiu). Susitikimo metu aptarta "Citigroup" galimybė vadovauti su "Parmalat" susijusių bankų konsorciumui, kuris padėtų įmonę išgelbėti.