Tai reiškia, kad, palyginti su Komisijos rudens prognoze, šių metų ekonomikos augimo rodiklis didesnis 0,25 procentinio punkto, nes ES šalis teigiamai veikia pagerėjusios išorės sąlygos. Vis dėlto ekonomikos atsigavimą tebevaržo nedidelė vidaus paklausa.

Prognozuojama, kad atskirose valstybėse narėse ekonomikos atsigavimo tempas bus nevienodas dėl jų pačių sąlygų ir jų vykdomos politikos. Neseniai pastebėta darbo rinkos sąlygų stabilizavimosi požymių, o nedarbas šiemet turėtų būti mažesnis, nei prognozuota anksčiau; vis dėlto nedarbo lygis ES bus artimas 10 proc. Pradėtos vykdyti laikinos fiskalinės priemonės labai padėjo atkurti ES ekonomikos augimą, bet dėl jų padidėjo valdžios sektoriaus deficitas, kuris 2010 m. turėtų sudaryti 7,25 proc. BVP, o 2011 m. turėtų šiek tiek sumažėti.

„Šių metų ekonomikos augimo perspektyva pagerėjo, ir tai yra gera naujiena Europai. Dabar turime užtikrinti, kad augimo nesustabdytų su finansų stabilumu susijusi rizika. Tvariam augimui užtikrinti būtinos ryžtingos fiskalinio konsolidavimo pastangos ir reformos, kuriomis skatinamas našumas ir užimtumas“, – sakė už ekonomiką ir pinigų reikalus atsakingas ES Komisijos narys Ollis Rehnas.

ES ekonomikos nuosmukis baigėsi 2009 m. trečiąjį ketvirtį.