Vilniaus komercinio arbitražo teismas perėmė reorganizuotose arbitražo institucijose iškeltų arbitražo bylų administravimą.

Reorganizuotų institucijų dalininkai - asociacija "Infobalt", ICC Lietuva, Lietuvos bankų asociacija, Lietuvos pramonės, prekybos ir amatų rūmų asociacija, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos nacionalinė vežėjų asociacija "Linava" bei Lietuvos teisininkų draugija, šiemet spalio viduryje priėmė sprendimą dėl reorganizavimo ir pasirašė naujosios arbitražo institucijos statutą.

Tikimasi, kad reorganizavimas, remiamas visų šių verslo organizacijų, užtikrins palankias sąlygas verslo ginčų sprendimui bei padės kurti konkurencingą ir efektyvią arbitražo instituciją - alternatyvą valstybiniams teismams. Visame pasaulyje arbitražas jau seniai pripažintas kaip efektyvus komercinių ginčų sprendimo būdas. Remiantis 1958 metų Niujorko konvencija dėl užsienio arbitražo sprendimų pripažinimo ir vykdymo, arbitražo sprendimai pripažįstami 134 pasaulio valstybių, ir šis skaičius kasmet didėja.

Vilniaus komercinio arbitražo teismo steigėjai žada aktyviai prisidėti prie šios verslui reikalingos paslaugos platinimo ir propagavimo visuose šalies regionuose, privalumų atskleidimo, kvalifikuotų arbitrų paieškos ir jų teorinių bei praktinių žinių gilinimo, arbitražo institucijos veiklos ir jos teikiamų paslaugų tobulinimo. Suvienytomis pastangomis bus siekiama padaryti Vilniaus komercinio arbitražo teismo paslaugas plačiai žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir kitose valstybėse, kur dirba Lietuvos verslininkai.