Vartotojų pasitikėjimo rodiklis 2010 m. kovo mėn. buvo minus 37. Palyginti su vasario mėn., jis padidėjo 3 procentiniais punktais. Vartotojų pasitikėjimo rodiklis didėja ketvirtą mėnesį iš eilės, per šį laikotarpį jis pakilo 14 procentinių punktų.

Kovo mėn. 2 procentai gyventojų teigė, kad namų ūkio finansinė padėtis per praėjusius metus pagerėjo, 69 – kad pablogėjo, o 28 procentai gyventojų manė, kad jų namų ūkio finansinė padėtis per metus nepasikeitė (vasario mėn. – atitinkamai 2, 70 ir 29 proc.). Vertindami tikėtinus savo šeimos finansinės padėties pokyčius per artimiausius 12 mėn., 10 procentų gyventojų nurodė, kad tikisi pagerėjimo,
44 – pablogėjimo (vasario mėn. – atitinkamai 9 ir 46 proc.). 41 procentas gyventojų manė, kad jų namų ūkio finansinė padėtis per artimiausius metus nesikeis.

Vertindami šalies ekonominę padėtį, 89 procentai gyventojų teigė, kad ekonominė padėtis per praėjusius metus pablogėjo, 2 procentai – kad pagerėjo, 9 procentai atsakė, kad padėtis nepasikeitė (vasario mėn. – atitinkamai 88, 1 ir 11 proc.).

Kovo mėn. 15 procentų gyventojų tikėjosi, kad šalies ekonominė padėtis per artimiausius 12 mėn. truputį pagerės (vasario mėn. – 14 proc.). Kovo mėn., kaip ir vasario mėn., pusė šalies gyventojų prognozavo šalies ekonominės padėties pablogėjimą, 32 procentai teigė, kad padėtis išliks tokia pat.

Kovo mėn. 79 procentai gyventojų prognozavo bedarbių skaičiaus augimą per artimiausius

12 mėn., 4 procentai tikėjosi bedarbių skaičiaus mažėjimo (vasario mėn. atitinkamai – 84 ir 3 proc.).

Per metus, palyginti su 2009 m. kovo mėn., vartotojų pasitikėjimo rodiklis padidėjo 14 procentinių punktų. Šį augimą lėmė optimistiškesnis šalies ekonomikos perspektyvų vertinimas. Ypač pasikeitė gyventojų nuomonė apie tikėtiną bedarbių skaičiaus augimą. Per metus gyventojų, prognozuojančių bedarbių skaičiaus didėjimą, dalis sumažėjo nuo 96 iki 79 procentų, iš jų prognozuojančių spartų bedarbių skaičiaus augimą – nuo 69 iki 35 procentų. Gyventojų, manančių, kad šalies ekonominė padėtis per artimiausius 12 mėn. pablogės, dalis sumažėjo nuo 71 iki 50 procentų.

Gyventojų nuomonė apie savo namų ūkio finansinės padėties tikėtinus pokyčius per metus nelabai pasikeitė: manančiųjų, kad jų namų ūkio padėtis pablogės sumažėjo 7 procentiniais punktais, besitikinčiųjų pagerėjimo padaugėjo 3 procentiniais punktais. Palyginti su praėjusiais metais, gyventojų nuomonė apie galimybę nors kiek sutaupyti per artimiausius 12 mėn. beveik nepasikeitė.

Vartotojų nuomonių tyrimą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga. Tyrimas atliekamas apklausiant 1200 atsitiktinai iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro atrinktų respondentų. Vartotojų pasitikėjimo rodiklis – tai teigiamų ir neigiamų atsakymų į 4 klausimus (apie namų ūkio finansinės padėties, šalies ekonominės padėties, bedarbių skaičiaus kitimą (su priešingu ženklu) ir tikimybę sutaupyti per artimiausius 12 mėn.) balansų aritmetinis vidurkis.