Pačio banko nuostoliai dar didesni – 1,546 mlrd. Lt.

„2009 metai Lietuvos ekonomikai buvo išskirtinai sudėtingi, todėl sunkmetis neišvengiamai koregavo bankų verslo mastą ir finansinius rezultatus. Praėjusiais metais smarkiai pablogėjo daugelio įmonių ir gyventojų finansinė padėtis, todėl mažėjo banko kreditavimo apimtys, akivaizdžiai mažėjo banko pajamos. Neigiamą veiklos rezultatą labiausiai sąlygojo padidėjusi išduotų paskolų negrąžinimo rizika ir sumažėjusi banko turimų užstatų už jau išduotas paskolas vertė, dėl ko bankas turėjo padaryti daugiau atidėjinių”, - rezultatus komentavo SEB banko prezidentas Raimondas Kvedaras.

Per metus banko grupės turtas sumažėjo 2,5 mlrd. Lt iki 27 mlrd. Lt. Paskolų ir lizingo portfelis susitraukė 20 proc. – iki 19,7 mlrd. Lt. „Blogų” paskolų santykis su išduotų paskolų portfeliu sudarė 9,8 proc.

Banko grupė sumažino veiklos sąnaudas 11 proc. iki 329,3 mln. Lt – uždarė 22 banko skyrius, atleido daugiau nei 250 darbuotojų.

„2010 m. pradžioje ekonomikos atsigavimas dar nebus tvirtas, taigi ir bankiniame sektoriuje tikėtina stabilizacija, bet ne akivaizdus pagerėjimas. Tvaresnės ūkio plėtros ir bankų veiklai palankesnės aplinkos galima tikėtis ne anksčiau negu antrąjį šių metų pusmetį, tačiau šis atsigavimas labai priklausys nuo tolesnių valstybės ekonominės politikos veiksmų, kurių vienas aktualiausių – kaip suvaldyti nedarbo šalyje lygį”, - sakė R. Kvedaras.

SEB banko grupę Lietuvoje sudarė SEB bankas, UAB „SEB Enskilda“, UAB „SEB gyvybės draudimas“, UAB „SEB investicijų valdymas“, UAB „SEB lizingas“, UAB „SEB Venture Capital“, UAB „Litectus“.