Pasak Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) prie Žemės ūkio ministerijos Žemės reformos skyriaus vyriausiosios specialistės Almos Ziberkienės, norintys už valstybės išperkamąją žemę atlygį gauti akcijomis galėjo rinktis keturių įmonių valstybei nuosavybės teise priklausančias akcijas: AB "Lietuvos telekomas", AB "Lietuvos jūrų laivininkystė", AB "Rytų skirstomieji tinklai" ir AB "Vakarų skirstomieji tinklai".

Numatyti trys atlyginimo akcijomis etapai: pirmasis etapas pasibaigė birželio 30 d., antrasis jau prasidėjęs ir baigsis gruodžio 31 dieną, trečiasis tęsis nuo 2004 metų vasario 1 dienos iki birželio 30 dienos.

Taigi piliečiai, norintys gauti atlygį įmonių akcijomis, gali paduoti prašymus per pirmuosius du mėnesius nuo atlyginimo už valstybės išperkamą turtą etapų pradžios, t. y. iki rugsėjo 30 dienos ir nuo 2004 m. vasario 1 d. iki kovo 30 dienos. Piliečiai, pasirinkę šį atlyginimo būdą, turėtų kreiptis į VĮ Valstybės turto fondas.

NŽT duomenimis, pirmojo atlyginimo etapo metu piliečių nuosavybėn buvo perduota 35,2 mln. litų vertės valstybės išperkamo nekilnojamojo turto. Iš jų AB ''Lietuvos jūrų laivininkystė" - 1,98 mln. litų, AB ''Vakarų skirstomieji tinklai" - 10,23 mln. litų, AB ''Rytų skirstomieji tinklai" - 12,4 mln. litų ir AB ''Lietuvos telekomas" - 10,59 mln. litų.

Piliečių prašymus antrajam etapui Valstybės turto fondas priima iki šių metų rugsėjo 30 dienos. Valstybės turto fondo duomenimis, šiame etape prašymus jau yra pateikę 1 tūkst. 200 piliečių. Iš jų 72 proc. rinksis AB ''Vakarų skirstomųjų tinklų" ir ''Rytų skirstomųjų tinklų" akcijas, o 28 proc. - AB ''Lietuvos telekomas" akcijas.