Vis dėlto pelnas buvo kiek didesnis nei rinkoje tikėtasi. "American Express" įplaukos padidėjo 0,1 mlrd. iki 5,4 mlrd. dolerių.

Pranešime teigiama, kad pelno sumažėjimui įtakos turėjo nesėkmingi finansinių paslaugų padalinio veiklos rezultatai. Šio padalinio įplaukos sumažėjo 21 proc. iki 806 mln. dolerių, o grynasis pelnas - 79 proc. iki 51 mln. dolerių.

"American Express" prognozuoja, kad dėl JAV ekonomikos sulėtėjimo ir akcijų rinkos silpnumo šiais metais tikriausiai nepavyks įvykdyti 12 proc. pelno augimo prognozės.