Gruodžio mėn. 2 procentai gyventojų teigė, kad namų ūkio finansinė padėtis per praėjusius metus pagerėjo, 67 – kad pablogėjo, o 31 procentas gyventojų teigė, kad jų namų ūkio finansinė padėtis per metus nepasikeitė (lapkričio mėn. – atitinkamai 2, 66 ir 31 proc.). Vertindami tikėtinus savo šeimos finansinės padėties pokyčius per artimiausius 12 mėn., 8 procentai gyventojų nurodė, kad tikisi pagerėjimo,
57 – pablogėjimo (lapkričio mėn. – atitinkamai 6 ir 55 proc.). 31 procentas gyventojų manė, kad jų namų ūkio finansinė padėtis per artimiausius metus nesikeis.

Vertindami šalies ekonominę padėtį, 92 procentai gyventojų teigė, kad ekonominė padėtis per praėjusius metus pablogėjo, 6 procentai atsakė, kad padėtis nepasikeitė (lapkričio mėn. – atitinkamai 94 ir 6 proc.). Gruodžio mėn. 1 procentas gyventojų manė, kad šalies ekonominė padėtis pagerėjo, lapkričio mėn., taip manančiųjų nebuvo.

Gruodžio mėn. 10 procentų gyventojų tikėjosi, kad šalies ekonominė padėtis per artimiausius 12 mėn. truputį pagerės, 65 procentai prognozavo pablogėjimą, 22 procentai teigė, kad padėtis išliks tokia pat (lapkričio mėn. – atitinkamai 9, 64 ir 22 proc.).

Bedarbių skaičiaus prognozės ateinantiems metams išliko pesimistinės: gruodžio mėn. 90 procentų gyventojų prognozavo bedarbių skaičiaus augimą per artimiausius 12 mėn. (lapkričio mėn. – 91 proc.).

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis mieste ir kaime gruodžio mėn. skyrėsi nedaug: mieste jis buvo minus 51, kaime – minus 49. Palyginti su lapkričio mėn., mieste vartotojų pasitikėjimo rodiklis nepasikeitė, kaime padidėjo 3 procentiniais punktais. Vartotojų pasitikėjimo rodiklio didėjimą kaime lėmė tai, kad sumažėjo gyventojų, nesitikinčių visiškai sutaupyti per artimiausius 12 mėn.

Per metus, palyginti su 2008 m. gruodžio mėn., vartotojų pasitikėjimo rodiklis padidėjo 1 procentiniu punktu. Tai pirmasis padidėjimas po daugiau kaip dvejų metų pertraukos Tyrimas atliekamas apklausiant 1200 atsitiktinai iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro atrinktų respondentų. Vartotojų pasitikėjimo rodiklis – tai teigiamų ir neigiamų atsakymų į 4 klausimus (apie namų ūkio finansinės padėties, šalies ekonominės padėties, bedarbių skaičiaus kitimą (su priešingu ženklu) ir tikimybę sutaupyti per artimiausius 12 mėn.) balansų aritmetinis vidurkis.