Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas pirmadienį surengtoje spaudos konferencijoje, apžvelgdamas praėjusių metų rezultatus ir artimiausius 2010-ųjų perspektyvinius darbus, pabrėžė, kad planuojamas kitų metų biudžetas bus mažesnis nei šiemet. Tačiau savivaldybė, tai numatydama, ėmėsi visų priemonių, kad ateityje nestrigtų svarbių sumanymų finansavimas ir užsibrėžti darbai. Be to, rajono savivaldybės vadovai jau dabar gali pasidžiaugti mažesniu nei kitose savivaldybėse registruotu nedarbu.

"Turime parengę netgi daugiau, nei galėjome, labai svarbių investicinių projektų - net 18, o tai reiškia, kad per juos ateisiančios lėšos mums labai svarbios ir reikšmingos rajono plėtrai, nes padės išsiversti su mažesniu biudžetu", - sakė meras V. Makūnas.

Tarp svarbiausių ateinančių metų darbų rajono savivaldybės administracijos direktorius Vytas Bancevičius paminėjo kelių ir gatvių remontą rajono miesteliuose ir gyvenvietėse. Kur kas didesnį nei ligi šiol savivaldybės dėmesį žadėta skirti rajono pakraščiuose esančių gyvenviečių plėtrai bei tęsti pradėtus gatvių apšvietimo, vandenvalos ir kitus projektus.

V. Bancevičius tik apgailestavo, kad Bendrasis rajono savivaldybės teritorijos planas, kurį rajono taryba patvirtino 2009-aisiais, galėjo atsirasti prieš ketvertą metų. Verslas tuomet klestėjo ir būtų galėjęs, pasinaudodamas tuo strateginiu dokumentu, geriau kurti savo plėtros planus bei juos vykdyti, kol krizė nebuvo Lietuvos pasiekusi. Ypač daug naudos, anot jo, planas galėjo duoti pakraščio vietovėms.

2009 metų biudžetas Kauno rajono savivaldybėje sumažintas nuo 173 iki 150 mln. Lt. Kitąmet jis bus dar mažesnis - planuojama patvirtinti 126 mln. Lt siekiantį biudžetą. Tačiau neabejojama, kad viena iš didesnių Lietuvos kaimiškų rajonų savivaldybių ir 2010-aisiais gebės neprastai tvarkytis, rūpintis gyventojų poreikiais, švaria aplinka ir savivaldybės plėtra.