J. Felsenheimeris prognozuoja naują krizę, kurios galima tikėtis kitais metais arba vėliausiai 2011 m. Visi mechanizmai, nulėmę dabartinę sisteminę krizę, išliko, egzistuojanti rinkos struktūra reguliariai sukelia krizes – ir kuo toliau, tuo jos bus dažnesnės, perspėja ekspertas.

Viena iš pagrindinių priežasčių, anot eksperto, glūdi centrinių bankų politikoje. Jiems yra priekaištaujama dėl to, kad pernelyg didelis pinigų kaupimas tapo viena iš prasidėjusios krizės priežasčių, o jie, reaguodami į ją, ir toliau didino likvidumą – kitos priemonės jų arsenale nėra. Pasak J. Felsenheimerio, padėtis yra absurdiška ir pavojinga.

Nauja krizė, pranašauja ekspertas, pateks į istoriją. „Mes stovimi prieš pasaulinę refinansavimo problemą, kuri palies ne tik bendroves ir bankus, bet ir valstybes”, - teigė J. Felsenheimeris. Laikas, kada reikėjo sugriežtinti reguliavimą, pasak eksperto, jau praleistas.

Bankai jau nebegalės panaudoti milžiniško skolų sverto, kaip tai darė anksčiau. Tai smogs ne tik bankų sistemai, bet ir kreditavimui, kurio griežtinimo sąskaita bankai ims mažinti savo riziką. Vyriausybės pabandys išspręsti šiuos prieštaravimus, įsikišdamos į kreditų išdavimo procesą, tuo ilgindamos bendrovių, kurios to nenusipelno, gyvenimą, o tai tik trukdo sanacijai, kuri šioje situacijoje yra labai svarbi.

Jei sistema nebus kardinaliai pakeista, periodiškų krizių išvengti nepavyks, teigia J. Felsenheimeris, pridurdamas, kad bloga ne krizė pati savaime, nes tai yra tik rinkos, praradusios pusiausvyrą, prisitaikymo procesas. Problema tame, kad pelnai visada privatizuojasi, o nuostoliai socializuojasi.

Darbo užmokesčio apribojimas vadovams negali užkirsti kelio krizei. Reikia, kad centriniai bankai, reguliuojami rinkos aprūpinimą likvidumu, sušvelnintų svyravimus. Kadangi taip nėra daroma, sekanti krizė skaudžiausiai palies tas struktūras, kurios tiesiogiai gauna naudos iš likvidumo augimo.

Remiantis aukščiau paminėta informacija, ekspertas pataria investuoti į valstybinius vertybinius popierius, nepaisant jų mažo pelningumo.