2001 metų vasarą ir praėjusių metų pabaigoje Europos investicijų bankas po 30 mln. eurų kredito linijas skyrė Estijos "Hansapank" finansinei grupei smulkaus ir vidutinio verslo bei vietos savivaldos rengiamų projektų finansavimui. Tuos finansinius išteklius naudoja ir grupei priklausantis "Hansabankas".