Kai tokios paskolos grąžinimas užtikrinamas laidavimu, studijoms apmokėti teikiamas 36 tūkst. Lt kreditas, bet ne daugiau kaip 6 tūkst. Lt per vienerius mokslo metus. Vartojimo paskolos maksimalus dydis šiuo atveju - 10 tūkst. Lt. Pirmaisiais studijų metais suteikiama iki 500 Lt vartojimo paskolos, antraisiais - iki 4 tūkst. Lt, trečiaisiais ir vėlesniais - likusi dalis iki 10 tūkst. Lt.

"Hansabanko" privačių asmenų finansavimo departamento direktorė Jūratė Gumuliauskienė Eltai sakė, kad laiduotoju gali būti bet koks fizinis asmuo, kuris turi nuolatinį darbą būtų finansiškai pajėgus esant reikalui grąžinti paskolą. Tačiau, pasak banko atstovės, labiausiai tikėtina, jog laiduotojai daugiausia bus studento tėvai arba artimi giminaičiai.

Kai paskolos grąžinimas užtikrinamas įkeičiamu turtu, tai jos suma priklauso nuo įkeisto turto vertės. Maksimalus studijų paskolos suteikimo terminas - 15 metų: per tiek laiko paskola išmokama ir turi būti grąžinta. Paskolą reikės pradėti grąžinti praėjus 3 metams po studijų pabaigos, bet ne vėliau kaip po 6 metų nuo paskolos paėmimo.

J. Gumuliauskienė nurodė, kad studijoms apmokėti skirtos paskolos metinė palūkanų norma yra fiksuota ir visą laikotarpį sudaro 8,9 proc., jeigu už kreditą laidavęs fizinis asmuo. Vartojimo paslaugos palūkanų norma bus labai artima studijų paskolai. Jeigu paskola gauta įkeitus turtą, tai jai taikomos kintančios būsto paskolų palūkanų normos. Šiuo metu jos banke litais siekia apie 5 proc., eurais - apie 4 proc.

Tokią paskolą norintis gauti studentas gali mokytis dieniniame, vakariniame ar neakivaizdiniame aukštosios mokyklos skyriuje. Aukštoji mokykla gali būti universitetinė ar neuniversitetinė, veikti Lietuvoje ar užsienyje. Be Lietuvos valstybės mokslo ir studijų fondo, paskolas specialiai studentams siūlo ir "Snoro" bankas. Jis teikia kompleksines kreditavimo paslaugas studentams: vartojimo, studijų ir būsto. Nuo praėjusių metų lapkričio pradžios iki šiol suteikta paskolų už 1,404 mln. Lt. Iš jų daugiausia vartojimui - 1,05 mln. Lt, būstui - 0,274 mln. Lt, studijoms - 80 tūkst. Lt.

"Snoras" studentų būstui teikia ne didesnes kaip 170 tūkst. Lt paskolas iki 25 metų, už jas palūkanos 8,2 proc. Studijoms siūlomos paskolos laikotarpis - 15 metų, jos dydis - 25 tūkst. (per metus iki 5 tūkst. Lt), palūkanos - 8 proc. Vartojimo paskola duodama 10 metų, ji gali būti 10 tūkst., palūkanos 8,9 proc. Paskolas "Snoras" suteikia tik studentams, turintiems "eLitoCard" kortelę, susietą su Lietuvos studento pažymėjimu. "Nereikalaujame turėti pastovių pajamų, užtenka laidavimo. Palūkanos mokamos paėmus paskolą, o ji pati pradedama grąžinti baigus studijas, bet ne vėliau kaip po 5 metų nuo paėmimo", - Eltai komentavo "Snoro" atstovas spaudai Gintaras Jatkonis.

"Hansabanko" pateiktais duomenimis, Lietuvos aukštosiose mokyklose mokosi 140 tūkst. studentų, iš jų 120 tūkst. - universitetinėse. 30 proc., arba 42 tūkst. studentų moka už mokslą. Šis skaičius nuolat auga. Problemų dėl studijų finansavimo turi ne mažiau kaip 14 proc., arba 20 tūkst. studentų. "Taigi aišku, kad jaunimui reikia studijų finansavimo", - sako J. Gumuliauskienė.

"Hansabankas" tikisi kredituoti apie porą tūkstančių studentų. Kompanijos" Spinter tyrimai" atlikta apklausa rodo, kad studento sprendimą imti paskolą labiausiai veikia studijų paskolos grąžinimo laikotarpis (84 proc. apklaustųjų), paskolos suma (70 proc.), laikas, per kurį galima gauti paskolą (46 proc.). Tarp svarbiausių studentų poreikių nurodyti knygos ir specialios mokymosi priemonės, asmeninis kompiuteris, automobilis, būstas.