Palyginti su 2008 m. liepos mėn., ekonominių vertinimų rodiklis sumažėjo 26 procentiniais punktais. Statybos pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 52, mažmeninės prekybos – 37, paslaugų sektoriaus – 38, vartotojų – 19, pramonės – 16 proc. punktų.

Pramonės įmonių apklausos rezultatai parodė, kad gamybos apimtis ir gaminamos produkcijos paklausa per praėjusius mėnesius mažėjo, tačiau lėčiau. Gamybos sumažėjimą nurodė 29 procentai apklaustųjų, padidėjimą – 17 procentų (birželio mėn. – atitinkamai 34 ir 20 proc.). Produkcijos paklausos sumažėjimą liepos mėn. nurodė 33 procentai apklaustųjų (prieš mėn. – 42 proc.). Blogiausiai gaminamos produkcijos paklausą vertino tekstilės gaminių, drabužių siuvimo bei spausdinimo įmonės. Artimiausiais mėnesiais ketvirtadalis (25 proc.) pramonės įmonių numato gamybos mažėjimą, o 14 procentų – prognozuoja didėjimą (birželio mėn. – atitinkamai 24 ir 18 proc.). Gamybą didinti ketina tik gėrimų gamybos įmonės.

Statyboje verslo tendencijos šiek tiek pagerėjo. Statybos įmonių vadovų teigimu, liepos mėn. darbų mažėjo kiek lėtesniu tempu: sumažėjimą nurodė 57 procentai įmonių vadovų, o padidėjimą – 9 procentai (birželio mėn. – atitinkamai 71 ir 9 proc.). Dauguma (89 proc.) visų apklaustų įmonių vadovų teigė, kad statybos darbų paklausa yra nepakankama. Per praėjusius mėnesius įmonių finansinė padėtis beveik nepasikeitė: 65 procentai apklaustųjų atsakė, kad įmonių finansinė padėtis pablogėjo, 32 procentai – kad nepasikeitė (birželio mėn. – atitinkamai 66 ir 33 proc.). Artimiausiais mėnesiais statybos darbų užsakymų prognozė išliko tokia pati kaip ir praėjusiais mėnesiais: 51 procentas įmonių vadovų prognozuoja statybos darbų užsakymų mažėjimą, o 7 procentai – didėjimą.

Mažmeninės prekybos įmonių apklausos rezultatai parodė, kad prekių apyvarta mažėjo, tačiau lėčiau nei per praėjusius mėnesius: apyvartos sumažėjimą nurodė 54 procentai įmonių, padidėjimą – 16 procentų (birželio mėn. – atitinkamai 57 ir 17 proc.). Daugiau nei pusė (66 proc.) prekybos įmonių vadovų savo įmonės ekonominę būklę vertino patenkinamai, 23 – gerai, 11 – blogai. Artimiausių mėnesių prekybos įmonių ekonominės būklės prognozė panaši kaip ir prieš mėnesį: 48 procentai įmonių vadovų teigė, kad jų įmonės ekonominė būklė pablogės, 14 procentų – kad pagerės (birželio mėn. – atitinkamai 48 ir 13 proc.).

Pasak įmonių vadovų, mažmeninės prekybos įmonių veiklai labiausiai trukdo nepakankama paklausa (nurodė 63 proc. įmonių), konkurencija (52 proc.), netobuli įstatymai (51 proc.) ir finansiniai sunkumai (43 proc.). Tik 2 procentai įmonių nurodė, kad jų veiklos neriboja niekas.

Paslaugų sektoriaus įmonių apklausos rezultatai parodė, kad verslo tendencijos išliko panašios kaip ir praėjusį mėnesį. Teikiamų paslaugų paklausa sumažėjo 49 procentų apklaustų įmonių, padidėjo – 10 procentų (birželio mėn. – atitinkamai 48 ir 8 proc.). Paklausa mažėjo visame paslaugų sektoriuje, išskyrus informacinių paslaugų, telekomunikacijų ir įdarbinimo agentūrų įmones. Savo įmonės ekonominę būklę gerai vertino 28 procentai įmonių vadovų, blogai – 23 procentai (prieš mėnesį – atitinkamai 26 ir 25 proc.). Paslaugų sektoriaus įmonių vadovai prognozuoja, kad artimiausiais mėnesiais teikiamų paslaugų paklausa sumažės beveik trečdalio (32 proc.) įmonių, tik 5 procentai teigė, kad padidės.