Pradinis priemonės biudžetas – 100 milijonų eurų. Manoma, kad ši suma gali padidėti iki daugiau kaip 500 milijonų eurų, kai prie iniciatyvos prisidės tarptautinės finansų įstaigos, pirmiausia Europos investicijų banko grupė (EIB grupė).

„Šiais metais Europos Sąjungoje dėl ekonominės krizės darbo neteks 3,5 milijono asmenų. Dėl finansų krizės asmenys, norintys pradėti ar plėtoti savo verslą, neteko galimybės skolintis, – pranešime cituojamas už užimtumą ir socialinius reikalus atsakingas Komisijos narys Vladimíras Špidla. – Nuosmukio sąlygomis norime suteikti bedarbiams galimybę viską pradėti iš naujo, todėl siekiame, kad jie galėtų lengviau gauti naujoms įmonėms steigti ar plėtoti būtinų paskolų. Be to, norime padėti mažosioms įmonėms augti net ir krizės sąlygomis. Taip bus kuriamos naujos darbo vietos. Kartu su EIB grupe siekdama didžiausio teigiamo poveikio ES gali suteikti papildomos naudos – didesniam žmonių skaičiui suteikti galimybę įgyvendinti svajonę tapti verslininkais.“

Naująja mikrokreditų priemone siekiama sudaryti sąlygas lengviau skolintis asmenims, kuriems dėl sumenkusių galimybių skolintis gali būti sunku gauti įmonei steigti būtinų lėšų.

Europos Sąjungoje mikrokreditas yra ne didesnė kaip 25 tūkst. eurų paskola. Šios paskolos skiriamos labai mažoms įmonėms, kuriose dirba mažiau nei 10 asmenų (91 proc. visų Europos įmonių) ir bedarbiams arba kitiems nedirbantiems asmenims, kurie nori pradėti dirbti savarankiškai, tačiau neturi galimybių naudotis tradicinėmis bankų paslaugomis.

Europoje 99 proc. steigiamų naujų įmonių yra labai mažos arba mažos įmonės, o trečdalį tokių įmonių steigia bedarbiai.

Komisijos pasiūlymą pagal bendro sprendimo procedūrą svarstys ES valstybės narės Ministrų Tarybos susitikime (balsuojama kvalifikuota balsų dauguma) ir Europos Parlamentas. Komisija tikisi, kad naujoji mikrokreditų priemonė „Pažanga“ bus pradėta įgyvendinti 2010 m.