Organizuoto konkurso tikslas – atrinkti bankus, per kuriuos bus finansuojami labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) verslo projektai. Šis konkursas – viena iš priemonių, numatytų Ūkio ministerijos parengtame Ekonomikos skatinimo plane, kuria siekiama sudaryti kuo palankesnes sąlygas verslui plėtotis.

Tolesniame konkurso etape bus vertinama pareiškėjų kompetencija, pasiūlytos finansavimo sąlygos ir kiti aspektai.

Konkursą skelbė ir bankų atranką atlieka Europos investicijų fondas pagal Ūkio ministerijos, Finansų ministerijos ir EIF 2008 m. spalio 1 dieną pasirašytą trišalę sutartį.

EIF yra specializuota ES institucija, kurios paskirtis – gerinti mikro, mažų ir vidutinių įmonių gaunamą finansavimą visoje Europoje. EIF dalininkai: Europos investicijų bankas (64 proc.), Europos Komisija (27 proc.) ir vis daugiau viešųjų ir privačių asmenų (9 proc.).