Nors kol kas Lietuvos pusė - elektrinę valdančios "Kauno energijos" vadovai - tikina neturį oficialaus patikinimo, kad "Gazprom" pavyko sutvarkyti visas reikalingas procedūras bei gauti būtinus leidimus, šeštadienį yra suplanuotas abiejų pusių susitikimas. Per jį numatoma peržiūrėti elektrinės pardavimo dokumentus.

"Jei viskas vyks sklandžiai, Kauno elektrinės pardavimo dokumentai turėtų būti pasirašyti pirmadienį", - Eltai sakė "Kauno energijos" valdybos pirmininkas Ramūnas Garbaravičius.

Numatoma, kad Kauno termofikacinę elektrinę perims bendrovė "Kauno termofikacijos elektrinė", kurioje didžioji akcijų dalis priklausys Rusijos "Gazprom", o likusios - jo vadovaujamo konsorciumo partnerėms "Clement Power Venture" bei "Dujotekanai".

Už daugiau kaip 100 mln. litų balansinės vertės Kauno elektrinę "Gazprom" ir minėtų bendrovių konsorciumas sumokės 116,5 mln. litų kainą. Konsorciumas įsipareigojo į Kauno elektrinę investuoti ne mažiau kaip 400 mln. litų, tačiau investicijos gali siekti ir apie 700 mln. litų.

Kauno elektrinės pardavimo sandorį tikėtasi užbaigti dar praėjusiais metais, tačiau "Gazprom" tuomet nepavyko sutvarkyti visų būtinų formalumų.

"Kauno energijos" akcininkai sutiko, kad elektrinės pirkimo-pardavimo dokumentų pasirašymo terminas būtų atidėtas ne ilgiau kaip iki šio mėnesio pabaigos, o jei "Gazprom" vadovaujamas konsorciumas neužbaigtų visų procedūrų bei neatliktų visų veiksmų, būtinų pasirašyti sutartį minimu laikotarpiu, neužtikrintų, kad tam nebus jokių kliūčių, sandoris būtų laikomas neįvykusiu.

Pagal konkurso taisykles, tokiu atveju sandoryje būtų siūloma dalyvauti antros vietos laimėtojai "Fortum". Suomijos kompanija "Fortum Power and Heat" už elektrinę mokėtų 115 mln. litų ir pasiūlė 56 mln. litų investicijas, taip pat daugiau kaip 100 mln. litų einamiesiems remonto darbams.

Jei elektrinė šiemet liktų neparduota, jos savininkė "Kauno energija" tikisi panašaus pelno, kaip ir pernai - apie 17 mln. litų. Užpernai "Kauno energija" buvo uždirbusi 11,925 mln. litų pelno, kurį skyrė ankstesniems nuostoliams padengti.

"Kauno energijos" įstatinis kapitalas yra 118,310 mln. litų, kontrolinį 85,21 proc. akcijų paketą valdo Kauno miesto savivaldybė.