73-ejų metų panevėžietė Julijona Buzienė, patyrusi valdininkų ir namo savininkų bendrijos pirmininko abejingumą, pati išsprendė ją kamavusią problemą, tačiau dabar jaudinasi, kad ateityje dėl to gali turėti didesnių nemalonumų.

Į „Panevėžio balso“ redakciją atėjusi neįgalumo grupę turinti pensininkė labai jaudinosi, spėliodama, ar pati sau nepakenkė. J.Buzienė papasakojo, kad po Naujųjų metų šalto vandens skaitiklis pradėjo trikti. Kiekvieną dieną, vos tik atsukus čiaupą ir ėmus bėgti šaltam vandeniui, skaitiklio rodyklė sukosi vis lėčiau, kol galų gale visai užstrigo.

Atsirado dvejonių

Sugedus skaitikliui moteris ėmė ieškoti būdų problemai išspręsti. Ji paskambino namo savininkų bendrijos pirmininkui, tačiau sulaukė atsakymo, jog skaitiklį privalanti pasikeisti pati. „Man kilo klausimų. Pamaniau, kad galiu turėti problemų, todėl skambinau į „Aukštaitijos vandenis“, – aiškino pensininkė. Gavusi bendrijos pirmininko pritarimą, kad ji pati turinti tuo pasirūpinti, panevėžietė dar spėjo išsiųsti į Savivaldybę užklausimą, kaip jai šiuo atveju pasielgti.

Praėjus dviem savaitėms moteris gavo administracijos direktoriaus Stasio Karčinsko atsakymą, jog ši turinti konsultuotis su bendrijos pirmininku. Pasak administracijos direktoriaus, Molainių gatvės 88-ajame name gyvenantys gyventojai už geriamąjį vandenį ir nuotekų išvalymą su UAB „Aukštaitijos vandenys“ atsiskaito bendrijai – pinigų kiekvienas butas atskirai nemoka, todėl dėl vandens skaitiklio pakeitimo pensininkė taip pat turi aiškintis su bendrijos pirmininku.

Gavusi administracijos direktoriaus atsakymą pensininkė dar kartą paskambino bendrijos pirmininkui, tačiau vėl sulaukė to paties atsakymo – „susitvarkyk pati“. Atsargi moteris paskambino į „Aukštaitijos vandenis“ ir paklausė, ar jai už savarankiškumą niekas negresia. Tačiau J.Buzienė esą ir čia nesulaukė jokio konkretaus atsakymo.

Nežinodama, kur dar kreiptis, moteris pasamdė santechniką išmanantį žmogų, sumokėjo 50 litų už naują skaitiklį ir dar tiek pat – už darbą. Tačiau santechnikui atlikus visus darbus, panevėžietė pradėjo dvejoti, ar tikrai tinkamai pasielgė. Ji prisipažino nežinanti, ar atėjus laikui tikrinti skaitiklių parodymus nebus kaltinama, jog be UAB „Aukštaitijos vandenys“ sutikimo pakeitė skaitiklį.

Rūpinasi pirmininkas

UAB „Aukštaitijos vandenys“ klientų aptarnavimo tarnybos viršininkas Gintautas Stankevičius mūsų dienraščiui paaiškino, jog jei namas priklauso daugiabučių namų savininkų bendrijai, tai sugedus šalto vandens skaitikliui gyventojai turi konsultuotis su namo bendrijos pirmininku. „Šis turi patarti gyventojams, kur jie galėtų gauti pagalbos“, – tikino viršininkas.

G.Stankevičius paaiškino, kad „Aukštaitijos vandenys“ pakeisti skaitiklį galėtų tik tuo atveju, jei su gyventojais būtų sudaryta sutartis. Tuomet namo gyventojai neturėtų teisės be šios bendrovės darbuotojų nuplėšti skaitiklių plombų.

Namo gyventojai J.Buzienei panorus sudaryti tiesioginę sutartį su „Aukštaitijos vandenimis“, tai būtų neįmanoma. Mat bendrovė sutartis sudaro tik su viso namo gyventojais, o ne pavieniais asmenimis.

Baudos negresia

Molainių gatvės 88-ojo namo savininkų bendrijos pirmininkas Steponas Preibys „Panevėžio balsui“ paaiškino, jog J.Buzienė į jį kreipėsi tik vieną kartą. „Aš jai paaiškinau ir pasiūliau kreiptis į vandentiekio darbuotoją, kad šis pakeistų skaitiklį, pasiūliau uždėti plombą, tačiau daugiau jos skambučio nesulaukiau“, – kalbėjo pirmininkas. Vyras įsitikinęs, jog čia jokios problemos nėra ir moteriai tikrai negresia jokios nuobaudos.

„Jei būtų sugedęs karšto vandens skaitiklis, tokiu atveju jį turėtų pakeisti UAB „Aukštaitijos vandenys“, tačiau jei sugenda šalto vandens skaitikliai, juos keičiame patys“, – aiškino bendrijos pirmininkas. Bendrijos pirmininkas pridūrė, jog moteris ieško problemų ten, kur jų visai nėra.