Šiame dokumente iš esmės raginama keisti požiūrį - pirmiausia mąstyti apie "mažuosius". Mažos ir vidutinės bendrovės ES sudaro daugiau kaip 90 proc. visų veikiančių įmonių, jose dirba apie 70 proc. ES darbo jėgos ir sukuriama beveik 58 proc. pridėtinės vertės. Lietuvoje tokiose įmonėse sukuriamos pridėtinės vertės dalis gerokai mažesnė, čia dirba vos trečdalis visų darbuotojų", - kalbėjo europarlamentaras Šarūnas Birutis. Jis Liberalų ir demokratų aljanso (ALDE) vardu skaitė pranešimą apie SVA.

Priimtame dokumente išdėstyta dešimt principų, kurie leistų šalims narėms, tarp jų ir Lietuvai, sukurti būtinas administracines, reguliavimo ir finansines sąlygas. Planuojama bent 25 proc. sumažinti biurokratinių kliūčių ir sudaryti sąlygas smulkiosioms bei vidutinėms įmonėms gauti reikiamą finansavimą. Taip būtų skatinamas tokių bendrovių steigimas ir plėtra.

SVA pateikta nemažai naujų pasiūlymų dėl teisės aktų, numatančių konkrečius veiksmus, kaip pagerintų mažų ir vidutinių įmonių finansinę padėtį. Europos investicijų bankas (EIB) raginamas 2008-2011 metų laikotarpiu teikti mikrokreditus. Ketinama kurti ir tarpinę finansavimo priemonę, skirtą sparčiai augančioms naujoviškoms smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėms. Be to, žadama ieškoti priemonių, kaip EIB teikiamų paskolų finansinę riziką galima būtų dalytis su komerciniais bankais.

Pasak Š.Biručio, svarbu nepamiršti, kad rinkos ekonomikos konkurencingumą ir augimą didele dalimi lemia smulkiojo ir vidutinio verslo plėtra. Toks verslas esą greičiausiai pajunta rinkos paklausos ir pasiūlos pokyčius, prisitaiko prie jų, o naujų darbo vietų sukuriama ten, kur produktai ir paslaugos konkrečiu laikotarpiu turi didžiausią paklausą.