Paskolų augimo sumažėjimą daugiausiai lėmė sumažėjęs fiziniams asmenims suteiktų paskolų srautas – jis 2008 m. trečiąjį ketvirtį palyginti su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu buvo 1,2 mlrd. Lt mažesnis. Paskolų portfelio augimo lėtėjimui įtakos turi bankų taikomi griežtesni reikalavimai skolininkams, mažesnis pirkėjų aktyvumas nekilnojamojo turto rinkoje bei įmonių finansinės būklės blogėjimas.

Kaip teigia Lietuvos bankas, 2008 m. trečiąjį ketvirtį pablogėjo fiziniams asmenims suteiktų paskolų portfelio kokybė. Neveiksnių būsto paskolų dalis būsto paskolų portfelyje padidėjo 0,29 proc. punkto ir 2008 m. spalio 1 d. sudarė 1,76 proc., neveiksnių paskolų vartojamųjų paskolų portfelyje dalis per ketvirtį padidėjo 0,67 proc. ir 2008 m. spalio 1 d. sudarė 3,7 proc.

2008 m. spalio 1 d. daugiau kaip 60 dienų pradelstų būsto paskolų dalis šių paskolų portfelyje sudarė 0,58 proc. (0,02 proc. mažiau nei trečiojo ketvirčio pradžioje). Daugiau kaip 60 dienų pradelstos vartojimo paskolos 2008 m. spalio 1 d. sudarė 1,72 proc. vartojimo paskolų portfelio, t.y. 0,41 proc. punkto daugiau nei 2008 m. liepos 1 d.