Pažymėtina, kad nustatyta 6-ių įmonių fasuotos produkcijos kiekio neatitikčių. Iš viso tikrinta 11-os įmonių produkcija. Vartotojų skundų dėl minėtų traškučių masės LMI negauta, tačiau, kaip matyti iš patikrinimo rezultatų, vartotojas ne visada gauna tą produkto kiekį, už kurį sumoka.

Daugiausia kiekio neatitikčių nustatyta įvairių fasuotų kukurūzų gaminių, kuriuos gamina UAB „Baltsoja“, Kauno r. – 44,8 procento, UAB „Palasėja“, Kauno r. – 22,7 procento, UAB „Femtas“, Šiaulių r. – 13,4 procento patikrintų fasuočių. Produkto masė fasuotėse nuo 20 iki 500 gramų viršijo leistinuosius neigiamus nuokrypius nuo 3 iki 13 gramų. Įmonių atsakingiems darbuotojams už nustatytus pažeidimus bus skirtos baudos.

Tikrinimas parodė, kad yra Lietuvos gamintojų, kurie nuolat kontroliuoja savo gamybos procesą, – UAB „Naujasis Nevėžis“, UAB „Samsonas“, UAB „Buities rojus“ pažeidimų nenustatyta.