Nacionalinėje žemės ūkio ir kaimo plėtros programoje, kuria remiantis yra įgyvendinama SAPARD, yra dar kelios prioritetinės kryptis, kurių lėšomis 2003 metais galės naudotis Lietuvos ūkininkai.

Viena iš jų - žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku ir miškų infrastruktūros tobulinimas bei techninė parama.

Pasak Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus Evaldo Čijausko, per pastarąjį dešimtmetį šalyje vis daugiau žemės ūkio paskirties žemės yra apleidžiama ir nedirbama, todėl tokios žemės vertė nuolat krinta. Apleistų žemės plotų ekonominis naudingumas gali būti atgaivintas suradus alternatyvų žemės panaudojimo būdą.

Viena tokių alternatyvų - žemės apželdinimas mišku ir miškų sektoriaus plėtra. Tokia veikla skatins kurti naujas darbo vietas kaimo vietovėse ir sukurs papildomų pajamų šaltinį.

Pavyzdžiui, žemės savininkas turės naudoti minimalų chemikalų kiekį sodindamas ir prižiūrėdamas jau apželdintus miškų masyvus. Atrenkant projektus paramai gauti, prioritetu bus laikomas vietinių medžių rūšių, ypač lapuočių, naudojimas apželdinimui, mišrių medynų formavimas, tinkama miško želdinių priežiūra bei kontrolė.

Paramos dydis gali siekti 50 proc. ir sudaryti ne daugiau kaip 690,56 tūkst. litų nuo visų bendrų kompensuotinų investicijų. Ketinantiems gauti paramą verslo plano rengti nereikės, užteks pateikti projekto aprašymą. Šios krypties projektams numatyta viso krypties įgyvendinimo metu skirti apie 34,5 mln. litų paramos.