Tikimasi šiemet pabaigti rengti reikalingus teisės aktus, kad būtų pradėtas finansavimas. Lietuvoje ES lėšomis bus finansuojamas ir verslo valdymo sistemų diegimas. Vidutinės įmonės struktūrinių fondų lėšomis galės finansuoti iki 50 proc. diegiamos verslo valdymo sistemos vertės, o mažos - iki 60 proc.

Šiai priemonei numatoma skirti 100 mln. litų ES lėšų, prašomos pagalbos dydis galės sudaryti nuo 50 000 iki 300 000 litų.