Stebėtojų narių taryba išrinkta ketveriems metams ir naujų išrinktų stebėtojų tarybos narių kadencija turi baigtis 2011 m . balandžio mėnesį.

Stebėtojų taryba - daug galių turinti struktūra. Jos tikslas yra kontroliuoti įmonės veiklą, kad būtų užtikrintas bendrovės veiklos skaidrumas ir efektyvumas. Stebėtojų taryba skiria bendrovės valdybą, turi tiesioginės įtakos priimant bendrovei reikšmingus sprendimus.