Verslo paskolų paklausa šį pusmetį, daugumos bankų nuomone, išaugo. Kaip ir ankstesniais laikotarpiais, labiausiai paskolų paklausą įmonėse skatino atsargų, apyvartinio kapitalo ir kapitalinių investicijų poreikis.

Kaip teigiama Lietuvos banko pranešime spaudai, blogiausia verslo paskolų portfelio kokybe pasižymėjo elektronikos, tekstilės, maisto gamybos ir prekybos maisto produktais, žuvininkystės, transporto ir sandėliavimo sektoriai.

Be šių sektorių įmonių, bankų vertinimu, ateityje su sunkumais vykdant įsipareigojimus galėtų susidurti nekilnojamojo turto vystymo ir statybos bendrovės. Bendrą nefinansinių įmonių finansinę būklę dauguma bankų vertino kaip stabilią ar gerėjančią.

Suteikdami būsto paskolas bankai šį pusmetį buvo konservatyvesni, ypač rizikingų klientų atžvilgiu. Artimiausią pusmetį bankai ketino nekeisti ar net kiek sugriežtinti būsto paskolų kredito standartus.

Gyventojai daugiau skolinosi

Didėjant konkurencijai švelnėjo kredito standartai, taikomi vartojimo ir kitoms fiziniams asmenims suteikiamoms paskoloms. Gerėjant gyventojų lūkesčiams šių paskolų portfelis pastaruoju metu augo itin sparčiai (74 procentai 2007 m. kovo mėn. duomenimis).

Kaip parodė bankų apklausa, dėl palankesnių skolinimo sąlygų apie 44 procentus fiziniams asmenims suteiktų ne būsto paskolų sudaro paskolos su nekilnojamojo turto įkeitimu.

Analizuojant paskolų portfelio atskirų segmentų kokybę, galima buvo išskirti fiziniams asmenims išduotas vartojimo paskolas. Per 2006 m. vartojimo paskolos, kurių periodiniai mokėjimai pradelsti daugiau negu 60 dienų, išaugo daugiau negu du kartus, o vėluojančių paskolų santykis su visu vartojimo paskolų portfeliu padidėjo 0,5 proc. punkto iki 1,9 procentų.