Žemės ūkio kooperacijos ir verslo mokymo centre antradienį įvykusiame Nacionalinės žemės ūkio ir kaimo plėtros 2000-2006 metų programos (SAPARD) priežiūros komiteto antrajame posėdyje pristatyti veiklos rezultatai ir finansinių asignavimų naudojimo ypatumai.

Pažymėta, kad Nacionalinei žemės ūkio mokėjimo agentūrai iki liepos 22 dienos pateiktos 199 paraiškos, pasirašyta sutarčių negrąžinamai paramai gauti už 105,5 mln. litų. Daugiausiai paraiškų SAPARD paramai pateikta iš Kauno, Panevėžio ir Vilniaus apskričių ūkininkų.

Pasak žemės ūkio viceministrės Dalios Miniataitės, atsisakyta remti naujas mėsos perdirbimo įmones bei smulkias nekonkurencingas gyvulių ir paukščių skerdyklas. Jos nuomone, dabar pretenduojama gauti paramą tokioms skerdykloms, kurios neturi pakankamai pajėgumų ateityje konkuruoti ES rinkoje. Todėl bus bandoma nubrėžti tam tikras ribas, kad nesisteigtų smulkios skerdyklos, kurios ateityje bankrutuotų.

SAPARD lėšų naudojimo priežiūros posėdyje pritarta trims naujoms žemės ūkio veiklos kryptims, pagal kurias bus galima pasinaudoti šios programos lėšomis.

"Tai žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku, agroaplinkosaugai ir techninei paramai reikalingos investicijos", - aiškino Eltai viceministrė D.Miniataitė. Jos nuomone, tokiomis naujomis galimybėmis bus galima pasinaudoti jau 2003 metais.

Posėdyje dalyvavo Europos Komisijos pareigūnai, Žemės ūkio, Aplinkos, Finansų, Socialinės apsaugos ir darbo, Vidaus reikalų, Užsienio reikalų ministerijų, Gamtos fondo programų, Ūkininkų sąjungos, Mėsos perdirbėjų bei Savivaldybių asociacijų, kitų institucijų atstovai.

Trečiasis SAPARD programos priežiūros komiteto posėdis įvyks šių metų pabaigoje.