Baigti pirmojo etapo darbai

Vakar valstybinė komisija pasirašė Panevėžio miesto nuotekų valyklos valymo įrenginių rekonstrukcijos pirmojo etapo statybos darbų užbaigimo ir naujo technologinio proceso paleidimo aktą. Tinkamais eksploatuoti pripažinti valyklos pirminis nutekamojo vandens sėsdintuvas, antrinis sėsdintuvas ir kontrolinis kanalas, veikliojo dumblo reaktorius (jame bus pašalinama iki 70 procentų azoto ir iki 80 procentų fosforo), dumblo sutankintuvai, dumblo nusodintuvas, dumblo mišinio rezervuaras, sausasis kanalas, cheminių reagentų statinys, laboratorinis korpusas, orpūčių pastatas ir kai kurie kiti inžineriniai statiniai bei įrengimai.

Orpūčių pastate sumontuotos itin ekonomiškos ir efektyvios turboorpūtės. Pasak bendrovės generalinio direktoriaus Rimanto Liepos, „Aukštaitijos vandenų“ bendrovė tokias orpūtes nuotekų valykloje įrengė kol kas pirmoji iš visų vandentvarkos įmonių Lietuvoje.

Naujasis nuotekų valymo technologinis procesas leis daug kokybiškiau išvalyti nuotekas. Tai reiškia, kad į Nevėžį bus išleidžiamas daug švaresnis vanduo. Maksimalus rekonstruotų įrenginių našumas - 3600 kubinių metrų nuotekų per valandą. Generalinis atliktų darbų rangovas yra AB Panevėžio statybos trestas, turintis patirties įgyvendinant aplinkosauginius projektus.

R.Liepos tvirtinimu, Panevėžys bus švariausiai išvalantis nuotekas miestas. Beje, tai įpareigoja daryti ir griežti aplinkosauginiai reikalavimai - kitiems miestams nuotekų išvalymo reikalavimai yra šiek tiek mažesni. Pasak įmonės vadovo, taip yra todėl, kad Nevėžis yra mažai vandeninga upė, tad norint užtikrinti žuvų veisimąsi, vanduo turi būti pakankamai švarus.

Šiemet baigs ir antrojo etapo darbus

Bendra šio nuotekų valyklos rekonstrukcijos etapo kaina - beveik 42 mln. litų. Darbams finansuoti buvo skirtos „Aukštaitijos vandenų“ bendrovės, LR biudžeto, Švedijos pramonės tarptautinės plėtros agentūros ir Europos investicinio banko paskolos lėšos.

Ligi šiol Panevėžio nuotekų valykloje 2001 metais atlikta valyklos dumblo sausinimo cecho rekonstrukcija ir įrengimų modernizacija bei įrengtos aplinkosauginiu požiūriu labai saugios ir unikalios šalyje dumblo saugyklos, 2003 metais - parengiamojo valymo statinio rekonstrukcija ir įrengimų modernizacija.

UAB „Aukštaitijos vandenys“ su Panevėžio statybos trestu yra pasirašiusi sutartį atlikti ir Panevėžio nuotekų valymo įrenginių antrojo etapo įgyvendinimo darbus. Planuojama, kad jie bus baigti šią vasarą. Antrojo etapo darbų vertė - daugiau kaip 48,4 mln. litų.

Šiuo metu vykdomi bendrieji statybos darbai, įrenginėjamos šildymo ir vėdinimo sistemos, montuojami technologiniai įrengimai.