Atnaujintoje konvergencijos programoje prognozuojama, kad Lietuvos Bendrasis vidaus produktas (BVP) 2007 m. augs 6,3 proc., 2008 m. – 5,3 proc., 2009 m. – 4,5 proc.

Programoje numatytas siekis, kad 2009 m. šalies biudžetas būtų subalansuotas, o 2008 m. planuojamas 0,5 proc. fiskalinis deficitas. Teigiama, kad didžiausią fiskalinę riziką sudaro Gyventojų santaupų atkūrimas (likutis 1,248 mlrd. litų) ir nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimas (likutis 346,3 mln. litų).

Programoje teigiama, kad daugiametė Lietuvos vidutinė infliacija išliks artima euro zonos infliacijai. Po infliacijos paspartėjimo 2006–2007 metų laikotarpiu ir stabilizavusis naftos bei gamtinių dujų kainoms ir suderinus akcizus pagal ES normas, Lietuvos infliacija ilgainiui vėl priartės prie euro zonos lygio.

Programoje Lietuva įsipareigoja siekti vykdyti ekonominę politiką, užtikrinančią kainų ir valdžios sektoriaus finansų stabilumą, išlaikyti Valiutų valdybos principų tęstinumą Lietuvoje ir sėkmingai dalyvauti valiutų kursų mechanizme.

Nurodoma, kad valdžios sektoriaus skola nuosekliai mažėjo ir 2005 metų pabaigoje sudarė 18,7 procento BVP. Projektuojama, kad 2006 metais valdžios sektoriaus skola sumažės iki 18,4 procento BVP, 2007 metais pakils iki 19,2 procento BVP ir vėliau 2009 metų pabaigoje mažės iki 17,7 procento BVP.

Ketvirtadienį Seimo frakcijos ketina pasirašyti fiskalinės drausmės susitarimą, kuris leistų ir valdančiajai koalicijai laikytis konvergencijos programoje numatytų veiksmų. Anksčiau buvo pranešta, kad šį susitarimą bus siūloma pasirašyti politinėms partijoms.

Finansų ministras Zigmantas Balčytis sakė, kad trečiadienio pasitarime buvo nuspręsta, kad vis dėl to parlamentinės frakcijos pasirašys susitarimą, nes jos priima pagrindinius sprendimus.

„Aš manau, kad neturėtų būti frakcijų, kurios nesutiks", – sakė Z. Balčytis.

Gegužę Europos Komisija nerekomendavo Lietuvai įsivesti euro nuo kitų metų sausio pirmosios, nes ji neatitiko visų Mastrichto kriterijų – Lietuvos infliacija reikalaujamą rodiklį viršijo 0,1 proc., o nustatytas infliacijos lygis buvo 2,6 proc. Vienintelė Slovėnija atitiko kriterijų ir nuo ateinančiųjų metų pereis prie bendrosios Europos Sąjungos valiutos.