Tokią pataisą Strateginių prekių ir technologijų importo, tranzito ir eksporto kontrolės įstatymui siūlo Ūkio ministerija, pateikusi Vyriausybei projektą, suderintą su Europos Sąjungos reikalavimais.

Tiesa, projekto rengėjai, kol nėra poįstatyminių aktų, negali konkrečiai paaiškinti, kaip bus kontroliuojama, kad strateginės paskirties produktai nebūtų "eksportuojami" ryšio priemonėmis.

"Tai yra teisėsaugos institucijų klausimai", - sakė Eltai Strateginių prekių eksporto kontrolės skyriaus vedėja Rūta Sakalauskienė.

Strateginės prekės apima į dvigubos paskirties prekių ir technologijų sąrašą ir į bendrąjį karinės įrangos sąrašą įtrauktas prekes. Jų eksportui privalu gauti Ūkio ministerijos leidimą. Projekte taip pat numatyta galimybė kontroliuoti prekes, kurios nėra įtrauktos į strateginių prekių sąrašus, jeigu žinoma, kad jos gali būti panaudotos masinio naikinimo ginklų gamyboje.

Įstatymo projektas papildytas nuostatomis dėl būtinybės juridiniams ir fiziniams asmenims vesti strateginių prekių apskaitą ir įpareigojimu teikti kontroliuojančioms valstybės institucijoms informaciją apie strategines prekes, ypač apie šių prekių galutinį panaudojimą.