35 metų V. Šulskis vienuolika metų dirbo didmeninės maisto ir plataus vartojimo prekių prekybos bendrovėje UAB „Sanitex“, iš jų šešis − „Sanitex“ Vilniaus filialo direktoriumi. Prieš tapdamas „Agrovaldymo grupės“ valdybos pirmininku, V.Šulskis beveik metus ėjo transporto paslaugų UAB „Girteka“ transporto direktoriaus pareigas.

Pasak buvusio „Agrovaldymo grupės“ valdybos pirmininko G.Žiemelio, kuris liko šios grupės valdybos nariu, valdybos pirmininko pasikeitimas susijęs su numatoma aktyvia pirminės žemės ūkio produkcijos gamybos plėtra.

„Būdamas investicinės įmonių grupės „ŽIA valda“ akcininku, nebegaliu skirti tiek laiko, kiek reikia sparčiai augančiai „Agrovaldymo grupei“, todėl nusprendėme pasitelkti naujas pajėgas”, − sakė G. Žiemelis. 2005 m. „Agrovaldymo grupė“ iš pienininkystės gavo 7,8 mln. Lt pajamų, augalininkystės – 9,9 mln. Lt, mėsos gamybos – 5,3 mln. Lt.

Per š.m. sausio-gegužės mėn. „Agrovaldymo grupė“ pirminės žemės ūkio produkcijos pardavė už 6,8 mln. Lt.

Per šį laikotarpį ji pagamino 4.750 t pieno, 416 t − mėsos ir planuoja šiemet užauginti apie 26.900 t grūdinių kultūrų derlių ir apie 17.594 t kitų kultūrų (rapsų, cukrinių runkelių, žolės sėklai).