Neseniai EK transporto ir energetikos generaliniame direktorate įvykusiame susitikime Lietuvos delegacijai pavyko susitarti, kad Lietuvai būtų suteiktas trumpas pereinamasis laikotarpis.

"Europos Komisijos pozicija aiški: lengvatų laivų su patogiomis vėliavomis jūrininkams suteikimas prieštarauja bendrai Europos Sąjungos (ES) politikai dėl paramos ES šalių nacionalinei laivybai. Tai vienareikšmiškai laikoma pagalba patogių vėliavų laivų savininkams, o ne juose dirbantiems jūrininkams, kad ir kiek bandėme įtikinti, jog taip nėra", - grįžęs iš Briuselio pasakojo Lietuvos jūrininkų sąjungos pirmininkas Petras Bekėža.

Briuselis Lietuvai davė "namų užduotį": raštu pateikti visus mūsų argumentus, taip pat nurodyti jūrininkų, kurie buvo išvyti iš ES laivynų Lietuvai tapus ES nare, skaičių.

Susitikime nebuvo užsiminta apie EK reikalavimą į valstybės biudžetą grąžinti iš jūrininkų negautus mokesčius už dvejus metus, kai Lietuvoje jiems galiojo mokesčio lengvata.

Jis išdėstytas laiške Finansų ministerijai, kuriame konkrečiai nenurodyta, kas turi padengti tą mokesčio nepriemoką.

Mokesčio lengvata jūrininkams, dirbantiems laivuose su patogiomis vėliavomis, galioja nuo 2004 metų sausio 1 dienos.

Lengvatą įteisinantis įstatymas priimtas 2003 metų rudenį, tai yra dar prieš Lietuvos narystę ES. Tačiau Lietuva, įstojusi į ES, jai apie tai nepranešė, nors turėjo taip padaryti.