Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas „LTG Infra“ nuo balandžio sumažino geležinkelių paslaugų įrenginių tarifus, kurie yra „LTG Cargo“ teikiamos riedmenų varymo paslaugos sudedamoji dalis. Atliepiant šiuos pasikeitimus, „LTG Cargo“ atitinkamai sumažino riedmenų varymo įkainius.

„Siekiame sudaryti konkurencingas sąlygas gabenti krovinius tiek vietiniais maršrutais Lietuvoje, tiek į Vakarus ir kitomis kryptimis per Klaipėdos jūrų uostą. Tikimės, kad sumažinti įkainiai padės esamiems ir būsimiems klientams kuo efektyviau prisitaikyti prie dėl Rusijos karo Ukrainoje pasikeitusios geopolitinės ir verslo aplinkos. Taip pat klientų siekio logistikos grandines perorientuoti į Vakarus. Kartu klientus ir toliau norime skatinti rinktis geležinkelių transportą kaip pigesnę ir žalesnę alternatyvą krovinių gabenimui“, – teigia „LTG Cargo“ generalinė direktorė Eglė Šimė.

„LTG Cargo“ yra konkurencingoje aplinkoje veikiantis verslas, todėl bet kokius pokyčius įgyvendina orientuodamasi į klientus ir jų poreikius. Numatoma, kad teigiamus pokyčius stipriausiai pajus Klaipėdos jūrų uosto krovos kompanijos – sumažinti įkainiai prisidės prie uosto konkurencingumo didinimo.

Šiuo metu bendrovė aktyviai vykdo veiklos diversifikacijos veiksmus ir siekia klientams pasiūlyti kuo daugiau jungčių su naujomis, ypač Europos, rinkomis. Balandžio pradžioje bendrovė pradėjo vykdyti naują reguliarų intermodalinių krovinių gabenimo maršrutą iš Kauno į Duisburgą Vokietijoje. Tai – pirmasis tarptautinis krovinių gabenimo maršrutas į Vakarų Europą, kurio įgyvendinimu trijose skirtingose šalyse rūpinasi LTG Grupei priklausančios bendrovės.

LTG Grupė, įvertinusi Rusijos karo prieš Ukrainą ir Baltarusijai bei Rusijai paskelbtų sankcijų poveikį veiklai, praėjusią savaitę pradėjo įgyvendinti planą, kuriuo siekia prisitaikyti prie pakitusios verslo aplinkos pati ir padėti tai padaryti savo klientams. Jis apima tris pagrindines kryptis – veiklos efektyvumo didinimo, sąnaudų mažinimo, diversifikacijos ir plėtros į naujas rinkas, ypač Vakarų Europos.

Preliminariu vertinimu, palyginti su praėjusiais metais, LTG Grupei priklausanti krovinių vežimo geležinkeliu bendrovė „LTG Cargo" šiemet perveš maždaug per pusę mažiau krovinių – apie 26,5 mln. tonų. Pastebimai sumažėjus krovinių apimtims, palyginti su praėjusiais metais, LTG Grupė gali netekti apie 150 mln. eurų pajamų.