Per devynis 2005 metų „Klasco“ buvo uždirbusi 13 mln. litų neaudituoto grynojo pelno bei gavusi 104,4 mln. litų pajamų, o per visus 2004 metus uždirbusi 38 tūkst. litų audituoto grynojo pelno.

Pagrindinė priežastis, lėmusi pelno augimą, buvo per metus 30 proc.- iki 9,36 mln. tonų krovinių išaugusi šešių terminalų apyvarta, pranešė „Klasco“.

„Klasco“ kol kas neskelbia 2005 metų apyvartos. Bendrovė prognozavo per 2005 metus viršyti planuotas 115 mln. litų pajamas.

2004 metais "Klasco" pajamos pagal Verslo apskaitos standartus sumažėjo 12,7 proc. - iki 96,647 mln. litų.

Pasak bendrovės, dėl konteinerių terminalo pardavimo finansiniai bendrovės duomenys tebetikslinami – jie bus pateikti susipažinti akcininkams prieš akcininkų susirikimą, rengiamą balandžio 3 dieną.

„Klasco“ akcininkų susirinkime bus tvirtinama bendrovės 2005 metų finansinė atskaitomybė ir veiklos ataskaita bei balsuojama dėl pernai uždirbto pelno paskirstymo bei dividendų skyrimo.

Iš 2004-aisiais gauto pelno akcininkams išmokėta 11,4 mln. litų dividendų.

Akcininkai taip pat balsuos dėl rezervų sudarymo ir naudojimo bei rinks audito įmonę.

"Klasco" akcijos kotiruojamos Vilniaus vertybinių popierių biržos Einamajame sąraše. 2005-ųjų birželio pabaigoje „Achemos grupė" turėjo 92,51 proc. "Klasco" akcijų ir 94,41 proc. balsų.