Atlaisvino darbuotojų rankas

Transporto sektorius susiduria su nemažai iššūkių, kuriems ypač reikalingi inovatyvūs sprendimai. Nors transporte ir logistikoje inovacijų kūrimas ir pritaikymas yra ne toks spartus kaip kitose srityse, galima pasidžiaugti, jog jų vis daugėja. Siekiama vis labiau skaitmenizuoti šį sektorių, kuriant konkrečias skaitmenines platformas ar įrankius.

Viena iš tokių organizacijų, kuriose ieškoma inovatyvių būdų efektyvinti procesus ir aktyviai diegiami nauji skaitmeniniai sprendimai – cargoGO įmonių grupė.

„Visose srityje diegiamos naujovės, nuo kasdienių darbuotojų įpročių pokyčių, iki procesų optimizavimo ir skaitmenizavimo. Šiandien galime pasidžiaugti, kad ant mūsų darbo stalo nėra lipnių lapelių su užduotimis ar priminimais, o į susirinkimus darbuotojai ateina tik su kompiuteriu, o naudojamų programų funkcionalumai maksimaliai išnaudojami“, – dalinasi Osvaldas Švitra, UAB „CargoGo Logistics“ vykdomasis direktorius.

Osvaldas Švitra
Foto: Asmeninio archyvo nuotr.

„Eliminavome daug techninio darbo, sutrumpinome visą procesą, dėl ko sutaupome darbuotojų darbo laiko. Jiems nereikia vaikščioti su dokumentais po biurą ar jų spausdinti – atlaisvinome darbuotojų rankas, jie gali daryti kitus darbus, kurti vertę bei įdarbinti savo kūrybiškumą.“

Automatinis sąskaitų išrašymas

Gali kilti klausimas: kokios inovacijos gimsta ir yra pritaikomos transporto sektoriuje? O. Švitra dalinosi sėkmingais pavyzdžiais: „Paprastas kasdienis procesas – sąskaitų išrašymas klientui. Anksčiau sąskaita būdavo spausdinama, ruošiamas užsakymas, reikėdavo gauti kelionės dokumentą, važtaraštį ir kt. Šiandien šį procesą automatizavome. Tam, kad išrašytume sąskaitas, nebereikia, kad tai fiziškai darytų žmogus, tai atlieka programa. Sistema pagal algoritmą pati atpažįsta duomenis ir sąskaita išsirašoma automatiškai.“

Skaitmenizuota personalo valdymo programa

„CargoGo Logistics“ personalo skyriaus vadovė Gabrielė Beržonskytė taip pat dalinosi sėkmingu skaitmenizacijos pritaikymu praktikoje naudojant pažangią personalo valdymo programą: „Vykdant plėtrą ir sparčiai augant darbuotojų skaičiui supratome, kad turime skaitmenizuoti personalo valdymo procesus, juos automatizuoti, trumpinti ir didinti efektyvumą. Tam tikslui pasiekti įsidiegėme naują personalo valdymo programą, kurioje dabar valdome visus su personalu susijusius procesus – nuo darbuotojų supažindinimo su tvarkomis ir įsakymais, elektroninių atostogų prašymų, kandidatų ir darbuotojų duomenų bazės, iki sąskaitų pasirašymo mobiliuoju parašu ir dar daug kitų funkcionalumų“.

„Eco“ vairavimas

Visgi transporto ir logistikoje srityje svarbu spręsti ne tik efektyvumo klausimą, bet ir taršos problemą, kadangi šis sektorius ženkliai prisideda prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo į aplinką.

Rugilė Andziukevičiūtė-Buzė

Vienas iš tokių prie tvarumo prisidedančių transporto sektoriui aktualių sprendimų pavyzdžių yra Programmatus startuolio sukurtas produktas Fleethand – inovatyvi transporto priemonių stebėjimo ir valdymo sistema, leidžianti daug efektyviau ir patogiau disponuoti savo autoparku.

„Vienas iš svarbiausių Fleethand sprendimų, leidžiančių transporto įmonėms ženkliai prisidėti prie aplinkos išsaugojimo – „eco“ vairavimas. Šis sprendimas analizuoja visų kelionių duomenis ir nurodo, ar vairuojama ekonomiškai. „Eco“ vairavimo modulis padeda taupyti degalus, prisideda prie kelių eismo saugumo, o taip pat skatina klimato apsaugą bei taršos mažinimą“, – pasakoja šio startuolio vadovas Tomas Sergadejevas.

Maršruto planavimas

„Kalbant apie transporto ir logistikos sektoriaus efektyvinimą, ne mažiau svarbus ir aktualus yra kitas ir Fleethand sprendimas – maršruto planavimas. Šio sprendimo esmė – konkrečios užduoties, maršruto sukūrimas, jo sudėliojimas ant specialaus transporto priemonei pritaikyto žemėlapio bei to maršruto persiuntimas vairuotojui. Šis sprendimas padeda tiesiogiai taupyti kelionės kaštus, nes algoritmas sudėlioja optimaliausią maršrutą, kuris padeda transporto priemonei kuo greičiau pasiekti kelionės tikslą“, – priduria startuolio atstovas.

Elektroniniai dokumentai

Rugilė Andziukevičiūtė-Buzė kalbėdama apie „žaliąsias“ transporto inovacijas, prisidedančias prie aplinkos išsaugojimo, mini ir elektroninius dokumentus.

„Nepaprastai aktualus Fleethand sistemos sprendimas, ženkliai prisidedantis prie aplinkos išsaugojimo – tai elektroniniai dokumentai. Šio sprendimo pagalba įmonėse nebelieka popierinių kelionės lapų, priėmimo-perdavimo aktų bei kitų dokumentų, kurie yra perkelti į Fleethand sistemą, o ten yra labai paprastai, patogiai ir savalaikiai pasiekiami visų įmonės darbuotojų.“

Paminėtinas ir Trevio startuolis, kurio siekis – „kroviniai 1 diena greičiau“, atitinkamai mažinant CO2 emisiją, avarijų kiekį ir kamščius. Šio skaitmeninio muitinės tarpininko pagalba vairuotojams dar važiavimo metu yra suteikiamos paslaugos ir didinamas prekės judėjimo greitis. Didinamas organizacijų darbuotojų efektyvumas (išvengiant rankinio duomenų suvedimo), perduodant prekių skaitmeninius duomenis tiesiai į organizacijų verslo valdymo sistemas, teigia Rugilė Andziukevičiūtė-Buzė.

Atsižvelgiant į tai, kad transporto ir logistikos sektorius Lietuvoje generuoja 13 proc. BVP, o jo skaitmenizacijos lygis vis dar yra žemas, didinti sektoriaus efektyvumą – didžiulis potencialas. Startuolių platformos www.scm-startups.com publikuotas Tiekimo grandinės vadybos startuolių gidas (Supply Chain Management Startups Handbook 2021) rodo, jog Lietuvoje startuolių augimas yra ne toks spartus kaip kitose Europos šalyse. Todėl valstybės parama naujų technologijų kūrėjams ir startuoliams ankstyvosiose fazėse yra būtina. Taip pat, svarbu stiprinti startuolių ekosistemą, skatinant akceleratoriaus atsiradimą, mentorystės programas ir kitą pagalbą, kurios reikia pradedantiems startuoliams.

Plačiau apie transporto inovacijas Lietuvoje ir pasaulyje bus kalbama Tarptautiniame transporto ir inovacijų forume, spalio 21–22 d. Vilniuje. Neturintiems galimybės į forumą atvykti gyvai bus suteikta galimybė forumo pranešimus stebėti internetu portale Delfi.