Susisiekimo ministerijos teigimu, įmonė įprastai turėtų sumokėti 4,045 mln. eurų dividendų, arba 85 proc. paskirstytinojo pelno. Tačiau išmokėjus šią sumą bendrovė taptų nemoki.

„Sumokėjus nurodytą pelno įmoką ir esant kitoms aplinkybėms, jau 2021 metų spalio mėnesį įmonės pinigų srautai taptų neigiami ir įmonė susidurtų su likvidumo problemomis. (...) Dėl besitęsiančios pandemijos ir krizės aviacijos sektoriuje įmonės finansinė padėtis artimiausiu metu, prognozuojama, reikšmingai negerės“, – nurodo ministerija.

Lietuvos oro uostai dėl pandemijos ir suprastėjusių rezultatų pernai atliko turto vertės sumažėjimo testą, kuris neigiamai paveikė 2020 metų rezultatą. Įmonė pernai patyrė 9,807 mln. eurų nuostolių, o jos sukauptas nepaskirstytas pelnas metų pabaigoje siekė 4,758 mln. eurų, tačiau jis susidarė iki krizės.

Bendrovė prognozuoja, kad šiemet jos pajamos vis dar bus gerokai mažesnės ir sieks 23 mln. eurų, arba vos 47 proc. 2019 metų srauto.