Seimo valdyba kovo pradžioje paprašė pateikti Seimui išvadą dėl Transporto veiklos pagrindų įstatymo ir susijusių įstatymų pakeitimo projektų.

Susisiekimo ministras Marius Skuodis nesutinka su būgštavimais, esą valstybės įmonės nacionalinio saugumo požiūriu gali būti saugesnės nei akcinės bendrovės.

„Noriu patikinti, kad ir „Lietuvos geležinkeliai“, mūsų energetikos įmonės yra akcinės bendrovės. Skirtumo esminio nėra dėl kelių paprastų priežasčių: šitos keturios įmonės ir toliau liks įtrauktos į pirmo lygio nacionaliniam saugumui svarbių įmonių sąrašus (...) 100 proc. akcijų lieka valstybei ir jeigu valstybė kažkada norėtų kažką su tuo daryti, būtų reikalingas Seimo sprendimas“, – posėdyje kalbėjo M. Skuodis.

„Lygiai taip pat viešoji infrastruktūra, kuri įtvirtinta Konstitucijoje – keliai, akvatorija ir taip toliau, – lieka išimtine valstybės nuosavybe, čia nėra kalbų“, – pridūrė ministras.

Susisiekimo ministerijos teigimu, pertvarkius įmones būtų paprastesnis administravimas, išlaikytas valstybės kontrolės ir valdžios balansas, aiškesnis bendrovių valdybų vaidmuo ir atsakomybė bei kita.

Pasak ministerijos, bendrovės galės steigti antrines bendroves ir taip atskirti rizikingesnes ir nepagrindines veiklas nuo pagrindinių, strateginę reikšmę valstybei turinčių veiklos sričių.

„Sudaromos galimybės bendrovėms skolintis nedidinant valstybės skolos rodiklių ir savarankiškai konkuruoti su privataus kapitalo bendrovėmis. Bendrovių sugeneruotas pelnas galės būti skirstomas dividendų forma valstybei ir reinvestuojamas į kitus projektus“, – teigiama Vyriausybės kanceliarijos pažymoje.

Ministerija pasiūlė rekomenduoti Seimui nustatyti vėlesnę įstatymų įsigaliojimo datą – kitų metų gruodžio 31 dieną.