Kaip teigiama projekto pažymoje, siūlymas skirti „1 proc. nuo keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių marias (per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) į (iš) Kuršių neriją tarifo Kuršių Nerijos nacionaliniam parkui“ neatitinka Teisėkūros pagrindų įstatyme nurodytų proporcingumo ir aiškumo principų.

Be to, nėra įtvirtintas konkretus ir aiškus mechanizmas, kaip nustačius siūlomą finansinį įpareigojimą būtų pasiektas galutinis įstatymo projekto tikslas, ir nėra aišku, kaip ir iš kokių šaltinių būtų kompensuojamas 1 proc. tarifo dydis nuo neatlygintinų perkėlimų.

Kaip teigiama pažymoje, įsigaliojęs įstatymo projektas lemtų neproporcingas papildomas mokesčio administravimo bei vienkartines projekto įgyvendinimo išlaidas. Taip pat tai galėtų turėti neigiamos įtakos galutinei perkėlimo keltais paslaugų kainai, o sąnaudos, patirtos įgyvendinant projektą, gali turėti poveikio „Smiltynės perkėlos“ mokamų dividendų dydžiui.

Tuo tarpu siūlymas įtvirtinti patekimo į perkėlimo keltais paslaugą teikiančio vežėjo keltą pirmumo tvarką, pagal Vyriausybei pateiktą pažymą, nepagrįstai ir nenurodant aiškių kriterijų susiaurina subjektų, kuriems suteikiama pirmumo teisė patekti į keltą, ratas.