„Konfederacija steigiama siekiant telkti ir tinkamai atstovauti mažų ir vidutinių vežėjų interesams, kuriant tvarią, konkurencingą, inovacijoms palankią verslo aplinką Lietuvoje“, – sako konfederacijos prezidentas Erlandas Mikėnas.

Jis teigia, kad poreikis naujai asociacijai kilo dėl nepakankamo mažų ir vidutinių vežėjų interesų atstovavimo. Taip pat dėl pastaruoju metu susikaupusių ir nesprendžiamų mažųjų vežėjų problemų. Tokių kaip, diskriminacinio minimalaus atlyginimo koeficiento padidinimo, darbuotojų iš trečių šalių įdarbinimo ir jiems nustatytų kvotų, reinvesticinio pelno mokesčio panaikinimo, konstruktyvių derybų su Rusijos Federacija dėl leidimų ir „Žaliojo kurso“ infrastruktūrinės plėtros.

„Matome, kad pastaruoju metu vežėjai susidūrė su rimtais iššūkiais ir sunkumais, tokiais kaip Mobilumo paketas, mokestinė našta, kuri sunkina vežėjų gyvenimą. Didžiosios transporto įmonės jau masiškai palieka Lietuvą ir iškelia verslus į kitas šalis. Apie tai svarsto didžioji dalis vežėjų, deja, mažoms bendrovėms sudėtingiau išsikelti dėl papildomų išlaidų. Neturėdamos finansinių galimybių, jos lieka, bet balansuoja ant bankroto ribos. Todėl norime telkti būtent mažus ir vidutinius vežėjus, spręsti jų problemas, stabdyti vežėjų įmonių emigraciją iš Lietuvos“, – sako konfederacijos tarybos pirmininkas Vytautas Milėnas.

Pagrindiniai konfederacijos steigėjai: asociacija „Vilniaus vežėjų klubas“ ir asociacija „Kauno vežėjų klubas“. Įkūrimo metu konfederacija suvienijo virš 100 vežėjų įmonių, kurios valdo apie 4100 krovininių transporto priemonių, jose dirba apie 7000 darbuotojų.

Konfederacijos nariais gali būti visos tiek keleivinio, tiek krovininio transporto bendrovės ar teikiančios su šiuo verslu susijusias paslaugas, taip pat ir kitos organizacijos, susijusios su kelių transporto paslaugų verslu.

Pasak šios konfederacijos viceprezidento Anatolijaus Ašmankevičiaus, ketinama bendradarbiauti su visomis vežėjus vienijančiomis asociacijomis, valstybinėmis institucijomis, socialiniais partneriais, kad būtų pasiektas pagrindinis tikslas – sudaryti palankias verslo sąlygas ir mažesniems vežėjams, kad valstybinės institucijos išgirstų ir jų problemas, kurios pastaruoju metu buvo atsidūrusios verslo paraštėse.