Direkcija skelbia laukianti argumentuotų pasiūlymų, kaip turėtų būti formuojama teritorija prie Kiaulės Nugaros salos, suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalo ir Smeltės pusiasalio.

„Uostas susiduria su teritorijų stygiumi, todėl naujų zonų išvystymas padidintų uosto konkurencingumą, būtų patrauklus investuotojams. Labai svarbu, kad naujai suformuotos teritorijos būtų toli nuo gyvenamųjų zonų“, – pranešime sako uosto vadovas Algis Latakas.

Centriniame viešųjų pirkimų portale nurodoma, kad konkursas projektiniams siūlymams paskelbtas rugsėjo 8 dieną, vokai su pasiūlymais bus atplėšti po mėnesio – spalio 15 dieną.

Projektuotojų prašoma teikti pasiūlymus, kaip suformuoti naujas, maždaug 70 hektarų ploto uosto veiklos zonas su maždaug 1,3 kilometro ilgio vientisomis krantinėmis.

Akvatorijoje turėtų būti įrengtas ne mažesnio nei 200 metrų pločio įplaukimo kanalas su 600 metrų pločio laivų apsisukimo ratu. Kanale ir rate būtų 17 metrų, o prie krantinių 16,5 metro gyliai. Naujojo uosto parametrai turėtų būti pritaikomi iki 400 metrų ilgio ir 60 metrų pločio laivams, su 15,5 metro grimzle.

Pageidaujama, kad rengiant pasiūlymus būtų pateiktos bent keturios pietinio uosto vystymo alternatyvos, įvertintas poveikis aplinkai, atlikti šlaito stabilumo skaičiavimai ir numatyti būtini sprendiniai dėl teritorijų suformavimo ir kranto sutvirtinimo.

Numatyta, kad, vystant pietinę uosto dalį, bus suformuoti pietiniai uosto vartai – jiems galėtų būti panaudotas tam tinkamas uoste iškastas gruntas. Išvysčius pietinę dalį, joje galėtų atsirasti ir mažųjų bei pramoginių laivų prieplauka.