Konkurencijos taryba nustatė, kad šiuo metu konkrečius tarpmiestinius maršrutus Lietuvoje aptarnauja 43 privačios ir savivaldybių valdomos įmonės – iš jų tik viena buvo atrinkta konkurso būdu, o su kitais 42 vežėjais LTSA 2018 metais tiesiog pratęsė sutartis.

„Tokiu būdu buvo privilegijuojami rinkos senbuviai kitų ūkio subjektų atžvilgiu ir sudarytos iš esmės skirtingos konkurencijos sąlygos rinkoje“, – pranešė Konkurencijos taryba.

Anot jos, LTSA turi nutraukti sutartis ir vežėjus atrinkti paskelbus konkursus.

LTSA nurodė, jog sutartis su vežėjais pratęsė dėl susisiekimo ministro patvirtintų leidimų vežti keleivius, kurie numato, kad sutartys gali būti pratęstos ne ilgiau nei penkeriems metams, jei vežėjai laikėsi taisyklių reikalavimų ir sutartyje numatytų sąlygų.

Tačiau Konkurencijos tarybos vertinimu, LTSA privalėjo sudaryti sąlygas visiems vežėjams varžytis dėl keleivių vežimo paslaugų ar jų dalies teikimo.

„Nors taisyklėse nėra reglamentuota, jog konkursas turi būti organizuojamas ir tais atvejais, kai pasibaigia sutarčių su vežėjais terminas, tačiau LTSA, kuri atsakinga už keleivių vežimo tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais organizavimą bei užtikrinimą, kyla pareiga pačiai patikrinti rinką ir įvertinti, ar yra potencialių rinkos dalyvių, norinčių bei galinčių teikti tolimojo reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais paslaugas“, – pranešime sakė Konkurencijos tarybos pirmininkas Šarūnas Keserauskas.

Konkurencijos taryba taip pat rekomendavo Vyriausybei pavesti Susisiekimo ministerijai peržiūrėti taisyklėse įtvirtintą reguliavimą dėl veiksmų, pasibaigus sutarčių su vežėjais galiojimui, taip pat dėl sutarčių pratęsimo.

Nutarimas per 20 dienų dar gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.