„Linavos“ prezidento Romo Austinsko teigimu, Europos Parlamento nariai uždegė žalią šviesą Vakarų Europos valstybes proteguojančiam įstatymui.

„Balsavimo rezultatai yra nenuginčijamas įrodymas, kad Mobilumo paketas suskaldė ES valstybes nares į Rytų ir Vakarų, „senąsias“ ir „naująsias“, centro ir periferines, orientuotas į gamybą ir paslaugų eksportą. Esame be galo susirūpinę, kad pagilėjus šiai prarajai Lietuvos vežėjai neteks ES bendrosios rinkos teikiamų galimybių“, – pranešime žiniasklaidai tvirtino R. Austinskas.

„Lietuvos ir kitų periferinių šalių dalyvavimas ES bendrojoje rinkoje taps reikšmingai apribotas. Todėl negalime susitaikyti su Mobilumo paketo apribojimais, kurie Europos Sąjungoje suteikia privilegijas vienoms šalims, o kitas – esančias ES periferijoje – laiko antrarūšėmis“, – pridūrė jis

Asociacijos teigimu, Lietuvos vežėjai patirs didžiausią smūgį, kadangi Lietuvos kelių transporto sektorius visoje ES yra labiausiai priklausomas nuo paslaugų eksporto ir sudaro 92 proc. visos apyvartos. Be to, apribota transporto įmonių veikla atsilieps ir visai Lietuvos ekonomikai.

Lietuvos vežėjai tvirtina, kad dvigubas koronviruso COVID-19 pandemijos ir Mobilumo paketo smūgis apsunkins pastangas prisidėti prie tvaraus Lietuvos ir Europos ekonomikos bei prekybos atsigavimo.

„Linavos“ teigimu, Europos Parlamentas taip pat neįvertino Mobilumo paketo poveikio aplinkai ir taršai. Reikalavimą grąžinti vilkikus į įmonės registracijos šalį kas aštuonias savaites reikšmingai padidins CO2 emisijas, o tai prieštarauja Europos žaliajam kursui ir Paryžiaus susitarimo tikslams.

Pasak Tarptautinio transporto ir logistikos aljanso valdybos pirmininkės Agnės Margevičiūtės, privalomas vilkiko grąžinimas ne tik padidins nepakrautų transporto priemonių srautus, kuro suvartojimą, taršą ir grūstis keliuose, bet ir neturės jokios reikšmės vairuotojų darbo sąlygoms.

„Dėl šio reikalavimo vien tik septynių periferinių ES valstybių narių – Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Vengrijos, Rumunijos ir Bulgarijos – vilkikų parkas per metus papildomai išmes 3,2 mln. tonų CO2. Europos verslas susidurs su dideliais iššūkiais, užtikrinant transporto sistemos veiksmingumą, o tai savo ruožtu lems kainų šuolius ir chronišką transporto pajėgumų trūkumą, ypač pagrindiniuose Europos pramonės, prekybos ir logistikos centruose“, – pranešime tvirtino A. Margevičiūtė.

Jos vertinimu, Europos lygiu deklaruojami siekiai transformuoti kelių transportą į švarų ir išmanų sektorių nebetenka prasmės būtent dėl kai kurių ES valstybių narių intereso nematyti ir nevertinti neigiamo paketo poveikio aplinkai bei ekonomikai.

„Priimtas Mobilumo paketas turės ilgo laikotarpio neigiamų pasekmių tiek ES periferinėms, tiek ir arčiau ES centro esančioms valstybėms narėms. Tikimės, kad Europos Komisijos atliekamas poveikio vertinimas suteiks tvirtą pagrindą Mobilumo paketo peržiūrai artimiausiu metu“, – sakė A. Margevičiūtė.

Premjeras Saulius Skvernelis BNS yra sakęs, kad naująsias taisykles, jei jos bus priimtos, Lietuvos Vyriausybė ketina skųsti Europos Sąjungos Teisingumo Teisme.