Lietuvos automobilių kelių direkcija praneša, kad nebereikės išsiimti „fizinių“ leidimų. Keleivių ir transporto priemonių duomenys bus tikrinami automatiniu būdu registruose, taip patikrinant teisę į bilieto kainos kompensaciją.

Keleiviai, turintys teisę į kompensuojamą perkėlimą, prieš keldamiesi keltu, asmens tapatybės dokumentą turės pateikti kasoje arba praeidami pro vartelius. Transporto priemonių, įskaitant specialiuosius reisus, valstybiniai numeriai bus nuskaitomi elektroninėmis priemonėmis arba pateikus transporto priemonės registracijos liudijimą kasoje.

Kaip skelbiama pranešime, asmens tapatybės ir transporto registracijos dokumentų duomenys bus nuskaitomi elektroniniu būdu arba bendrovės „Smiltynės perkėla“ atsakingų darbuotojų suvedami į Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinę sistemą (EIS). Toliau EIS automatiniu būdu registruose patikrins duomenis apie keleivį ar transporto priemonę ir, esant teisiniam pagrindui, bus suteikiama bilieto kainos kompensacija.

Atvejais, kai nėra galimybės automatiniu būdu informacijos patikrinti duomenų registruose, keleiviai galės įprasta tvarka įsigyti bilietą kasoje, kurį spaudu ir parašu patvirtins „Smiltynės perkėla“ atstovas. Tuomet keleivis turės kreiptis į Kelių direkciją dėl bilieto kainos kompensavimo.

Kelių direkcija primena, kad transporto priemonei persikėlimo per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kaina yra kompensuojama tik tada, kai savininkas ar valdytojas yra gyventojas, kurio deklaruota gyvenamoji vieta yra Kuršių nerijoje arba juridinis asmuo, turintis deklaruotą buveinę Kuršių nerijoje.