Kreipimesi reiškiamas nuogąstavimas, kad nepamatuoti sprendimai gali neigiamai paveikti konkurencingumą transporto srityje ir lemti darbo vietų praradimą, sakoma Susisiekimo ministerijos pranešime.

Pirmadienį Strasbūre prasideda Europos Sąjungos (ES) Mobilumo paketo svarstymas – vadinamasis trilogas, kuriame dalyvauja Europos Parlamento (EP), Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos (EK) nariai.

Diskusijose, kurios gali tęstis iki antradienio ryto, numatoma aptarti daugiausia nesutarimų keliančias Mobilumo paketo nuostatas – reikalavimą periodiškai grąžinti krovininę transporto priemonę į registracijos šalį, draudimą vairuotojams privalomo savaitinio poilsio metu nakvoti transporto priemonės kabinoje, ES transporto rinkos skaidymą įvedant dvigubus standartus vairuotojų komandiravimo atžvilgiu, reikalavimą vairuotojams reguliariai grįžti poilsio į savo šalį bei kabotažo sąlygų ribojimus, kai vežėjai veža krovinius kitose šalyse.

Diplomatų teigimu, diskusijos dėl Mobilumo paketo bus nelengvos, nes sudėtinga suderinti skirtingas EP ir EK nuostatas, ypač dėl reikalavimo periodiškai grąžinti krovininę transporto priemonę į registracijos šalį. Vis dėlto ypač skubaus sprendimo siekimas neabejotinai gali atsiliepti galutinio teksto objektyvumui ir rezultatui, todėl gali būti, jog, siekiant kokybiško ir konstruktyvaus susitarimo, bus siūlymų ir atidėti susitarimą. Tokiu atveju Mobilumo paketas būtų tvirtinamas vėliau šių metų gruodį.

Susirūpinimą dėl Mobilumo paketo pareiškė ir Vokietijos bei Švedijos pramonininkų asociacijos.
Šių metų spalio 25 d. Bulgarijos, Rumunijos, Lenkijos, Vengrijos, Latvijos ir Lietuvos premjerai dėl Mobilumo paketo pasirašė bendrą laišką, kuris buvo išsiųstas EP pirmininkui, EK pirmininkui, išrinktajai EK pirmininkei, Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininkui, išrinktajam EVT pirmininkui.

Kaip yra skelbusi Susisiekimo ministerija, Tarptautinės kelių transporto sąjungos duomenimis, reguliarus vilkikų grąžinimas į įmonės įsisteigimo šalį sunkiasvorių transporto priemonių nuvažiuotą atstumą padidintų iki 75 proc., o bendrą vilkikų išmetamą CO2 kiekį – 100 tūkst. t per metus.