„Lietuvos ekonomikos augimas neatsiejamas nuo Europos ir jos bendrosios rinkos, o skubotas ir neproporcingas priemones proteguojančio Mobilumo paketo priėmimas reikštų mūsų vežėjų išstūmimą iš Europos rinkos ir turėtų neigiamą poveikį mūsų šalies ekonomikai, kadangi transporto sektorius sudaro reikšmingą bendro vidaus produkto dalį“, - pranešime cituojamas susisiekimo ministras Rokas Masiulis.

Anot jo, dedamos didelės pastangos, kad ES bendroji rinka būtų kuo atviresnė, liberalesnė ir suteiktų daugiau laisvės verslui, tačiau susiduriama su protekcionizmu ir pasipriešinimu, nes šalys, nesugebančios konkuruoti, imasi priemonių apsaugoti savo rinką ir taip pažeidžia laisvo prekių judėjimo ir sąžiningos konkurencijos principus.

Baiminamasi, kad siekis skubiai priimti Mobilumo paketą gali būti rinkimų kampanijos į Europos Parlamentą dalis. Minėtų šalių ministrų nuomone, Mobilumo paketo tvirtinimas Europos Parlamento rinkimų išvakarėse organizuojamas stengiantis ES teisės aktuose įtvirtinti protekcionistines nuostatas. Tai ne tik turėtų negrįžtamos žalos Europos vežėjams bei bendrijos ekonomikai, bet ir paskatintų euroskeptiškas nuotaikas šalyse narėse.

Ministrai dar kartą paragino atkreipti dėmesį į akivaizdžius Mobilumo paketo trūkumus, kurie ne tik užkirstų kelią sklandžiai kelių transporto vidaus rinkai, bet ir sukurtų neproporcingą administracinę naštą vežėjams.

ELTA primena, kad dėl Mobilumo paketo bus balsuojama EP plenariniame posėdyje kovo 27 dieną.

Šis sprendimas buvo priimtas EP pirmininkų sueigoje kovo 21 d.

Kaip skelbia Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“, į tai reaguodami Bulgarijos vežėjai kovo 27 d. Strasbūre organizuoja protesto akciją.

Tuo metu penkių ES šalių narių transporto ministerijos kreipėsi į EP narius, ragindamos atmesti Mobilumo paketą.

Lietuva, kaip ir kitos Rytų Europos šalys, siekia atkreipti Europos Komisijos ir EP dėmesį į tai, kad siūlomos naujos vairuotojų komandiravimo taisyklės suskaldys Europos tarptautinio transporto rinką, kadangi nustatys skirtingas sąlygas šalims, kurių vežėjai dirba dvišaliu pagrindu, bei sudarys sąlygas nesąžiningai ES ir trečiųjų šalių vežėjų konkurencijai. Vienu didžiausių rūpesčių išlieka numatytas reikalavimas periodiškai grąžinti krovininę transporto priemonę į registracijos šalį, itin nepalankus ES pakraščiuose esančioms valstybėms. Tai varžytų vežėjų lankstumą organizuojant krovinių pervežimą, be to, privalomas tuščių vilkikų grįžimas turėtų didelį neigiamą poveikį aplinkai. Šalys taip pat prieštarauja siūlymui riboti kabotažą, t. y. galimybę teikti transporto paslaugas kitose šalyse.