AB „Lietuvos geležinkeliai“ šiuo metu priklauso 6 antrinės UAB: „Gelsauga“, Geležinkelio tiesimo centras (GTC), Vilniaus lokomotyvų remonto depas (VLRD), Geležinkelių aplinkosaugos centras (GAC), „Rail Baltica statyba“ ir „Geležinkelių projektavimas“ (GelPro). Iki metų pabaigos antrinių įmonių skaičius sumažės iki keturių.

„Pastarąjį pusmetį išsamiai analizavome antrinių įmonių veiklą. Išsiaiškinome, kad potencialas veikti efektyviau ir stiprinti konkurencingumą - didžiulis. Galima atsisakyti su tiesiogine bendrovės veikla nesusijusių paslaugų ir jas už priimtinesnę kainą įsigyti rinkoje arba perkelti į kitas įmones. Šie pokyčiai leis efektyviau naudoti išteklius įmonių grupėje ir susitelkti į plėtrą tarptautinėje rinkoje. Pagrindines pertvarkas planuojame užbaigti dar šiemet“, - teigia efektyvumo didinimo programą „LG Efektas“ įgyvendinančių „Lietuvos geležinkelių“ generalinis direktorius Mantas Bartuška.

Numatoma, kad iki šių metų pabaigos GAC ir GelPro nustos veikti kaip atskiros įmonės. GelPro atsisakė nepagrindinių veiklų, o iki rugsėjo pabaigos bendrovės veikla bus perkelta į GTC. Pati įmonė - išregistruota. GTC galės pasiūlyti kompleksines geležinkelių tiesimo paslaugas - projektavimo, žemės darbų, signalizacijos, elektros, kontaktinio tinklo sprendimus, infrastruktūros statinių priežiūros ir statybos darbų. Įmonių susijungimas duos 0,36 mln. Eur efektą kasmet.

Be to, į GTC bus perkeliama „Lietuvos geležinkelių“ infrastruktūros valdymo filialų kelio remonto technika. Kelių gedimų šalinimas bei remontas bus sukoncentruotas antrinėje įmonėje, o „Lietuvos geležinkeliai“ tikrins kelio būklę bei jį prižiūrės. Atsisakius besidubliuojančių funkcijų grupėje, bus pasiektas 8,3 mln. Eur teigiamas metinis efektas.

Aplinkosauga, atliekų tvarkymu, valymo įrenginių, želdinių, apsauginių miškų priežiūra ir kt. paslaugas teikusi GAC bus likviduojama, o didžioji dalis reikalingų paslaugų bus perkama rinkoje. Pertvarkos efektas sieks 1,31 mln. Eur per metus.

VLRD ir „Gelsauga“ veikla taip pat optimizuojama, atsisakant grupėje besidubliuojančių funkcijų ir didinant jų konkurencingumą. VLRD keliamas tikslas tapti didžiausiu riedmenų centru regione. Šios įmonės konkurencingumas stiprinamas čia sutelkiant visos grupės su riedmenų remontu ir priežiūra susijusias paslaugas. Įgyvendinus šias pertvarkas atpigs riedmenų remonto paslaugos.

Tuo tarpu apsaugos ir komunalinių paslaugų bendrovė „Gelsauga“, jau anksčiau atsisakiusi statybų veiklos, nebevystys ir kitų nepagrindinių veiklų - šaudyklos eksploatacijos, autoserviso paslaugų ir kt. VLRD pertvarka grupei turėtų suteikti 2,34 mln. Eur efektą kasmet, „Gelsaugos“ - 1,43 mln. Eur.

Už strateginio europinės vėžės „Rail Baltica“ projekto įgyvendinimą atsakinga UAB „Rail Baltica statyba“ ir toliau rūpinsis šio projekto įgyvendinimu.