Įprasta jūrininkų atlyginimo kilimą vertinti pagal bazinį kvalifikuoto jūrininko atlyginimą. Dabar jis yra 545 JAV doleriai. Nuo 2012 metų sausio 1 dienos jis bus 555 JAV doleriai, 2013 metais - 568 JAV doleriai, o nuo 2014 metų pradžios - 585 JAV doleriai.

Didės ir bendra atlyginimų suma. Ji susidaro prie bazinio atlyginimo pridėjus viršvalandžius ir atostoginius. Įprasta, kad jūrininkams kiekvieną mėnesį skaičiuojamos 2,5 dienos atostogų laiko, 104 valandos viršvalandžių ir 8 valandos už darbą vieną sekmadienį per mėnesį. Taip pat taikomas ir viršvalandžių skaičiavimo 1,25 koeficentas.

Sudėjus viską bendra kvalifikuoto jūrininko atlyginimo suma nuo 2012 metų sausio 1 dienos sudarys 975 JAV dolerius, nuo 2013 metų sausio 1 dienos – 998 JAV dolerius, o nuo 2014 metų sausio 1 dienos – 1028 JAV dolerius.

Lietuvos jūrininkų sąjungos pirmininkas Petras Bekėža teigė, kad Lietuvos jūrininkų minimalūs atlyginimai bus didesni nei nustatė ITF. Jau kitais metais jie perkops per 1000 JAV dolerių. Taip yra todėl, kad atskirose šalyse taikomi skirtingi viršvalandžių, šventinių dienų skaičiavimo koeficentai. Lietuvoje jūrininkų viršvalandžių skaičiavimo koeficentas yra 1,5, šventinių dienų – 2. Per mėnesį taikomas ir kitoks – 2,8 atostogų dienų skaičius.

Žinant kvalifikuoto jūrininko atlyginimą, kuris prilygintas vienetui, nesunku apskaičiuoti ir kiek didės laivų kapitonų atlyginimai. Pagal ITF reikalavimus kapitono atlyginimo koeficentas yra 3,369. Tai reiškia, kad kvalifikuoto jūrininko atlyginimą reikėtų dauginti iš 3,369. Tačiau tokia matematika gyvenime ne visada atitinka realybę. Kapitonas yra savininko atstovas laive, todėl pastarasis jam gali mokėti kokį tik nori atlyginimą. Tik jis neturi būti mažesnis nei numato ITF, tai yra 3285 JAV doleriai nuo 2012 metų sausio 1 dienos.

Priklausomai nuo laivų tipų kapitonų atlyginimų skirtumai yra didžiuliai. Mažiausius atlyginimus gauna žvejybinių, nedidelių sausakrūvių laivų kapitonai, didžiausius – tanklaivių, dujovežių, konteinervežių kapitonai.