Draudimo bendrovės „Ergo Lietuva” Civilinės atsakomybės, nelaimingų atsitikimų, transporto priemonių ir sveikatos draudimo departamento direktorius Audrius Pilčicas pasakoja, kad kelionių finansinių nuostolių draudimu apsidraudusiems keliautojams, draudimas atlygina žalą, patirtą dėl jungiamojo reiso praradimo. Pavyzdžiui, jeigu keliautojas skrenda iš Lietuvos į Prancūziją per Rygą ir skrydis iš Rygos atšaukiamas – tai vadinama jungiamojo skrydžio praradimu.

„Jeigu keliautojui sudaroma galimybė pradėtą kelionę tęsti ir pasiūlomas, pavyzdžiui, kitas skrydis arba kelionė autobusu – draudimas atlygina bilietų keitimo arba naujų bilietų įsigijimo išlaidas. Tuo tarpu jeigu apdraustasis dėl objektyvių priežasčių kelionės tęsti nebegali, jam atlyginamos grįžimo į nuolatinę gyvenamąją vietą išlaidos“, – pasakoja A. Pilčicas ir atkreipia dėmesį, kad abiem atvejais draudimas padengia keliautojams visas išlaidas, neviršijančias 50 proc. draudimo sumos.

Draudimo bendrovei atlyginti jungiamojo skrydžio praradimo žalas yra tekę ir anksčiau. Beveik prieš metus buvo išsiveržęs kitas Islandijos ugnikalnis – Eyjafjallajokull. Jo vulkaniniai pelenai užteršė oro erdves ir suparalyžiavo visą Šiaurės pusrutulį. Skrydžiai lėktuvais atšaukiami, kadangi vulkaniniai pelenai, patekę į turboreaktyvinius variklius, gali juos staigiai ir nepataisomai sugadinti, taip sukeldami katastrofą ore. Pernai viena grupelė turistų iš Lietuvos per Varšuvą turėjo skristi į Limą. Varšuvoje dėl pelenais užterštos oro erdvės buvo nukelti skrydžiai, taigi, jie turėjo nusigauti iki Madrido ir į Limą išskristi iš ten. Draudimo bendrovė „Ergo Lietuva“ kompensavo autobuso, nuvežusio keliautojus iki Madrido, nuomos išlaidas. Jos sudarė 7,5 tūkst. litų.

A. Pilčicas atkreipia dėmesį, kad jungiamojo reiso atšaukimo draudimo apsauga galioja ne tik oro erdvių užteršimo vulkaniniais pelenais atveju. „Skrydis gali būti atšauktas dėl įvairių priežasčių. Pavyzdžiui, iš Graikijos į Lietuvą norėjęs skristi klientas buvo užsisakęs skrydį su persėdimu Amsterdame. Skrydis iš Graikijos buvo atšauktas dėl blogų oro sąlygų, tad klientas pavėlavo į lėktuvą Amsterdame. Tuomet atlyginome 3,5 tūkst. litų žalą, kurią klientas patyrė dėl būtinybės įsigyti naujus bilietus“, – pasakoja A. Pilčicas.