Penkerius metus visi jūrininkai buvo atleisti nuo gyventojų pajamų mokesčio. Pernai metų pradžioje įsigaliojo įstatymo pataisa, pagal kurią šia lengvata naudotis gali tik Europos ekonominės erdvės registre esančiuose laivuose dirbantys jūrininkai, o dirbantieji kituose – trečiųjų šalių – laivuose negali.

Prieš tokią įstatymo nuostatą sukilo Jūrininkų sąjunga.

„Konstitucija reikalauja lygiateisiškumo principo. O čia – tos pačios profesijos žmonės, tos pačios kategorijos darbuotojai, tiktai jie plaukioja skirtingų šalių laivuose. D idesnė dalis iš 14 tūkst. – apie 10 tūkst. – plaukioja trečiųjų šalių laivuose. Tai reiškia, kad didesnė dalis jūrininkų yra apmokestinami“, – sako Petras Bekėža, Jūrininkų sąjungos pirmininkas.

Rugsėjį priimama dar viena pataisa, kad nuo gyventojų pajamų mokesčio atleidžiami visi jūrininkai, reisuose išbūnantys ne mažiau kaip 183 dienas per metus.

Tačiau toks apribojimas sukėlė Lietuvos laivų savininkų nepasitenkinimą. Esą dėl atostogų ar ligos jūrininkai gali plaukioti trumpiau nei pusmetį, o laivų savininkams būtų sudėtingiau keisti įgulas.

„Jūrininkai tiesiog reikalautų [nekeisti jų], nes dar trūksta, pavyzdžiui, 10 dienų arba mėnesio iki tų 183 dienų. Be to, ko gero, dar reikia įvertinti tai, kad mokestis būtų grąžinamas tik deklaruojant pajamas kitais metais “, – mano Gintautas Kutka, Laivų savininkų asociacijos vykdomasis direktorius.

Pataisą vetavusi Prezidentė dėmesį atkreipė į tai, kad įstatymas nepagrįstai numato skirtingą atskirų jūrininkų grupių apmokestinimą, be to, diskriminuoja tuos žvejus, kurie jūroje dėl įvairių apribojimų bei prastų orų išbūna trumpiau nei pusmetį.

„Įstatymas, deja, ne tik praplečia jūrininkų, galinčių pretenduoti į mokesčio lengvatą, ratą, bet kartu nustato apribojimus Lietuvos jūrininkams, todėl iš esmės dėl šių priežasčių tai gali sužlugdyti smulkųjį žvejybos verslą ir mažinti Lietuvos jūreivystės konkurencingumą“, – sako Prezidentės vyriausioji patarėja Solveiga Cirtautienė.

Laivų savininkus tenkina nuo pernai galiojanti tvarka, o Jūrininkų sąjunga norėtų, kad mokesčio lengvata galiotų visiems jūrininkams be apribojimų, kiek jie turi išbūti jūroje.

Seimas po Prezidentės veto įstatymo pataisą nutarė svarstyti iš naujo.